Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Matlab -- A0B17MTB

Předmět studenty seznámí s prostředím Matlab a naučí je řešit jednoduché problémy, kterým budou čelit během studia i následné praxe. Studenti budou seznámeni se všemi základními partiemi Matlabu, které vytyčuje např. Certified Matlab Associate Exam.

Anotace

Student se naučí efektivně využívat jak základní, tak pokročilé funkce Matlabu, vč. základů návrhu grafického rozhraní. Důraz bude kladen na analytický rozbor problému a jeho následnou implementaci, orientaci v rozsáhlé dokumentaci, odladění vlastních funkcí a samostatnou práci v Matlabu (kterou student prokáže řešením semestrálního projektu). Získané znalosti lze uplatnit v širokém spektru předmětů vyučovaných na FEL (při zpracovávání laboratorních úloh, semestrálních i závěrečných projektů a prací), ale i v samotné praxi.

!!! NEjsou vyžadovány žádné předchozí zkušenosti s prostředím Matlab !!!

Forma

Volitelný předmět (typ F/V), vedené počítačové laboratoře (pouze 3 hodiny cvičení, bez přednášek)

Odkaz na Matlab plakát

Odkaz na "Popis předmětu" na webu FEL

Rozsah

0+3 (přednášky + cvičení)/týdně

4 kredity, KZ (klasifikovaný zápočet)

Ukázka

Pokud zvažujete, že si předmět zapíšete, nezapisujte si “zajíce v pytli” - níže jsou uvedeny pro ukázku vybrané přednášky:

Zápis předmětu

Chcete si předmět zapsat, ale nevíte co vše je potřeba? Nevíte, jak předmět najít v KOSu? Jste z jiné fakulty nebo součásti ČVUT? Podívejte se sem.

Kontakty

Pro odesílání řešení bonusových příkladů, zasílání omluvenek či obecných dotazů k předmětu Matlab používejte přednostně e-mail matlab@elmag.org.

Pro domluvení konzultací ke konkrétním semestrálním projektům kontaktujte jednotlivé vyučující.

courses/a0b17mtb/start.txt · Last modified: 2018/02/08 13:23 (external edit)