This is an old revision of the document!


Aktuality

Pro onemocnění přednášejícího se nahrazují květnové konzultace a budou nahraženy přímo soustředěním 17. května. Pro udělení zápočtu a vykonání zkoušky je třeba odevzdat 4 úlohy, zatím vidím jen 2 u dvou studentů

Vítejte v semestru LS 2018/2019

Vážení studenti, na těchto stránkách budete v průběhu tohoto semestru nalézat aktualizované studijní materiály ke konzultacím z předmětu Programování v Java.

Ivan Jelínek

16. února 2019

courses/bd6b36pjv/aktuality.1555781457.txt.gz · Last modified: 2019/04/20 19:30 by jelinek