Warning
This page is located in archive.

4. Témata semestrálních prací

Student/ka si vybere téma semestrální práce (na jedno téma max. 2 studenti/tky, odlišná řešení, možné navrhnout vlastní téma), sdělí formou zápisu do tabulky, z FEL domény, spolu s datem vložení, po odsouhlasení se schválení objeví na stránkách předmětu. Řešení se odevzdává, podobně jako u úloh, jako projekt v NetBeans.

Jsou doporučena témata, která budou inspirována předmětem Databázové systémy, SP pojměte jako informační databázový systém s těmito vlastnostmi:

 • vytvoření databáze
 • doplnění položky do databáze
 • odebrání položky z databáze
 • vyhledání položky
 • úprava složky položky
 • řazení podle určeného klíče
 • uložení a export databáze
 • výpis databáze
 • konjunkce dvou databází podle společného klíče

Náměty na zadání semestrálních prací

Při vypracovávání semestrálních prací dbejte na zabezpečení dat proti zneužití.

 1. Informační systém dopravního podniku. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat linky, zastávky, jízdní řády, vozidla z jednotlivých vozoven / garáží a zejména aktuální záznam o projeté trase (po zastávkách).
 2. Informační systém knihovny. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat knihy, exempláře, autory, výpůjčky.
 3. Podnikový informační systém. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat zakázky, objednávky, faktury, platby, pohledávky a závazky.
 4. Informační systém pojišťovny. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat pojistky, klienty, pobočky, pojistná plnění, pohledávky a závazky.
 5. Informační systém školy. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat předměty, učitele, žáky, zkoušky, zápočty.
 6. Rezervační systém místností.Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat místnosti, zájemce o rezervaci místnosti, požadavky na rezervaci a rezervace.
 7. Informační systém skladového hospodářství. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude sloužit pro správu skladových zásob, evidenci objednávek, dodavatelů, zboží na skladě, aktuálních cen a pohybu zboží.
 8. Informační systém sítě supermarketů. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat supermarkety, zboží na pultech a na skladě, ceny, prodeje, pokladny a vydávat účtenky, příp. generovat objednávky dalšího zboží.
 9. Finanční informační systém banky. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat klienty, úvěry, konta, zůstatky, vydávání platebních karet.
 10. Burzovní informační systém. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat cenné papíry, ceny vč. historie, držitele CP, makléře a uskutečněné obchody. Data lze zadávat, modifikovat a prohlížet.
 11. Letištní informační systém. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat letadla, lety, linky, přílety + odlety, cestující, kapacitu linek.
 12. Evidence vědeckých projektů. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat projekty, přidělené finance, úlohy, účastníky projektu, dokumenty, vyvinuté výstupy a sledovat původní plán.
 13. Armádní informační systém. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat vojáky, zbraně, útvary, techniku, dovolenky a pod.
 14. Evidence obyvatelstva (zdravotní pojišťovny). Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat základní údaje o obyvatelstvu, tj. osobní údaje, údaje o jejich příjmech v jednotlivých měsících, odvody na zdravotní a sociální pojištění, výdaje za výkony zdrav. pojišťovny.
 15. Systém zdravotnických informací. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat statistické údaje o nemocnosti obyvatelstva, tj. údaje o nemocnicích, zdravotních zařízeních, specializovaných pracovištích, provedených výkonech, jejich hrazení pojišťovnami a procentech úspěšnosti. Uživatel by měl mít možnost nadefinování vlastního analytického dotazu.
 16. Nemocniční informační systém. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat základní údaje o pacientech v nemocnici, tj. osobní údaje, jejich zdravotní karty, zdrav. pojišťovnu, osobní anamnézu, průběhu hospitalizace, užitých lécích a provedených výkonech.
 17. Systém plánování výroby. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat komponenty - součástky, výrobní postupy, výrobní kapacity, objednávky a dodávky a sledovat stav/vytížení výrobní linky.
 18. IS charterové letecké společnosti. Navrhněte strukturu databáze a naprogramujte aplikaci, která bude evidovat letadla, destinace, objednávky, cestující, palivo, plán oprav. Data lze zadávat, modifikovat a prohlížet.
 19. Platební karty. Evidujte karty, prostředky na účtu, zákazníky, platební místa, bankomaty včetně jejich aktuální hotovosti, transakce

Zajímavé zadání semestrálních prací:

Přiřazení semestrálních prací

Student Login Téma Poznámka

Technické požadavky na semestrální práci

 1. Bude dokladovatelný progres projektu.
 2. Alespoň jedno netriviální okno bude vytvořeno bez požití Designeru v Netbeans nebo jiném “klikacím” nástroji.
 3. V projektu budou rozumně použita vlákna (za to se nepovažuje použití např. třídy Timer).
 4. Javadoc - Veškeré public prvky v programu musí mít smysluplný Javadoc
 5. Kód bude vhodně okomentován.

Doporučení: práci koncipujte jako distribuovanou aplikaci klient-server. Klientská část se bude primárně starat o komunikaci se serverem (např. po síti), vizualizaci a vstup uživatelských dat. Serverová část bude zajišťovat data ve vhodné formě z externího úložiště (např. SQL databáze), bude kontrolovat konzistenci dat a poskytovat data klientské aplikaci. Je tedy potřeba definovat vhodný komunikační protokol mezi klientem a serverem.

Odevzdání

Práce bude odevzdána nejpozději poslední týden semestru. Odevzdání ve zkouškovém termínu není možné, pouze ve výjimečných případech (nemoc apod.) lze po domluvě umožnit odevzdání týden před soustředěním.

Odevzdávejte jako zazipovaný projekt v NetBeans - jméno souboru = «vaše jméno_SEMESTRALNI_PRACE».zip''
courses/bd6b36pjv/ulohy/semestralni_prace.txt · Last modified: 2019/02/16 14:03 by jelinek