Warning
This page is located in archive.

3. Témata referátů

Student/ka:

  • si vybere téma referátu (na jedno téma max. 2 studenti/tky, odlišná řešení, možné navrhnout vlastní speciální téma Javy), sdělí formou zápisu do tabulky (z FEL domény) spolu s datem vložení, po odsouhlasení se schválení objeví na stránkách předmětu
  • vypracuje 4 - 5 stránkovou přehlednou presentaci
  • navrhne a implementuje nejméně 3 charakteristické příklady
  • presentaci a odladěné příklady zašle do určeného data
  • bude připraven/a prezentaci a příklady obhájit nejpozději na soustředění
Odevzdávejte jako zazipované soubory (prezentace + projekty příkladů v NetBeans - jméno souboru = «vaše jméno».zip''
Č. referátu
1 Kontejnery, přehled příklady, porovnání, užití
2 Proudy a soubory v Javě, přehled, příklady, užití
3 Událostmi řízené programování, základní princip, příklady, filozofie
4 Paralelismus, synchronizace výpočetních toků, příklady
5 Vícevláknové aplikace, principy, příklady
6 Vícevláknové aplikace, GUI, řízení událostmi, příklady
7 Vícevláknové aplikace, síťování, ukázky,příklady
8 Java 8-9, novinky
9
10

Přiřazení referátů

Student Login Téma Poznámka
courses/bd6b36pjv/ulohy/referat.txt · Last modified: 2019/02/16 14:04 by jelinek