Warning
This page is located in archive.

2. Úloha

V návaznosti na úlohu 1 naprogramujte kalkulačku s grafickým rozhraním (model "skutečné" kalkulačky).

Použijte výsledky 1. úlohy (dědění, …)
Odevzdávejte jako zazipovaný projekt v NetBeans - jméno souboru = «vaše jméno_2ULOHA».zip''
Řešení musí být odolné nesprávnému použití “kalkulačky”
courses/bd6b36pjv/ulohy/uloha_2.txt · Last modified: 2018/03/09 19:30 by jelinek