Warning
This page is located in archive.

Zdroje a literatura

Základní zdroje:

  • Poznámky z přednášek a cvičení

Základní příručky jazyka Java:

  • Herout, P.: Učebnice jazyka Java, Kopp, 2014
  • Herout, P.: JAVA, grafické uživatelské prostředí a čeština, Kopp, 2012
  • Herout, P.: JAVA, Bohatství knihoven, Kopp, 2013

Další zdroje (publikace v češtině):

  • Shildt, H.: Java, Kompletní průvodce vývojáře, Computer press, 2016
  • Shildt, H.: Java 6, Výukový kurz, Softpress, Computer press, 2012
  • Shildt, H.: Java 7, Výukový kurz, Softpress, Computer press, 2014
  • Shildt, H.: Java 8, Výukový kurz, Softpress, Computer press, 2016
courses/bd6b36pjv/programovani_v_jave/doporucena_literatura.txt · Last modified: 2018/02/07 13:20 by jelinek