Warning
This page is located in archive.

Zadání úkolů

Veškeré úkoly budou odevzdány jako projekt v NetBeans, řešeny a spustitelné v prostředí Netbeans (instalace a práce s tímto prostředím je popsána ve Vstupních znalostech).

Domácí úkoly a další řešení se odevzdávají vždy do odevzdávacího systému na adrese http://cw.felk.cvut.cz/upload.

Popis úkolů je pododstavcích:

  1. Úloha 1 - projekt v Javě - 21.3.2019
  2. Úloha 2 - projekt v Javě - 16.5. 2019
  3. Referát - prezentace + 3 příklady - 16.5. 2019
  4. Semestrální práce - projekt v NetBeans - 17.5. 2019
courses/bd6b36pjv/ulohy/start.txt · Last modified: 2019/02/18 12:39 by jelinek