Warning
This page is located in archive.

BD6D36PJV - Programování v Javě

Předmět navazuje na základy algoritmizace a programování z prvního semestru a uvádí studenty do prostředí Java. Předmět je vybudován na znalosti objektové koncepce jazyka Java. Součástí seznámení s koncepcí jazyka Java je použití polymorfismu, výjimek, zpracování událostí, budování grafického rozhraní, kolekce, vlákna. Budou představeny základní knihovní metody, práce se soubory a použití generických typů. Bodové hodnocení úlohy se skládá z bodů za správnost a efektivitu kódu, dále pak z bodů zohledňující kvalitu zdrojových kódů, jejich čitelnost a znovu použitelnost. Součástí výuky budou speciální referáty na zajímavá témata.

Studenti mají k dispozici kopie přednáškových slajdů a projekty v Netbeans pro experimentování s probíranými tématy. Silným předpokladem tohoto předmětu je samostudium. Na konzultacích bude především úvod a diskuse k tématům předmětu.

courses/bd6b36pjv/start.txt · Last modified: 2018/02/20 19:00 by jelinek