Zpětná vazba od studentek a studentů

V rámci zpětné vazby co se na předmětu nepovedlo byly mezi zmiňovanými komentáři následující těžkosti:

 • HW 10 a semestrální práce
 • Nebylo cvičeno C++
 • Nucleo
 • Na cvičení by se měl psát ukázkový kód
 • Seriový port na Linuxu ve Virtualbox
 • Dřívější zadání semestrální práce
 • Nefunkční kódy na stránkách předmětu
 • Přednášky v angličtině
 • Hodnocení úkolů
 • HW04 - grep
 • Zadání úkolů dříve než byly probrány příkazy
 • Špatně poskládany sylabus, HW předcházejí cvičení, cvičení přednáškám
 • Více ukázek z praxe

Komentář přednášejícího:

V akademickém roce 2016/2017 běželo PRG poprvé a určitě je co zlepšovat. Rád bych slyšel, pokud jsou, nejen záporné ohlasy na cvičení a semestrální práci. Zadání je relativně náročné, ale naší snahou je, aby to byla zábava. Pokud se tak v žádném případě nedělo, určitě zapracujeme. Přednášky o C++ jsou i z mého pohledu poněkud nešťastné a chystám změnu. Nucleo je diskutabilní, ale stále věříme, že je to pro studenty přínos, snad se objeví v anketě i kladné ohlasy.

Nefunkční kód na stránkách předmětu mě mrzí, ale nejsem si vědom, že bychom cokoliv hlášeného nějakým způsobem zanedbali. Jestli něco nefunguje tak určitě hlásit. Za největší těžkosti považuji snahu o staticky linkované binární soubory, které ale nejsou s ocokoliv bylo hlášeno, tak že bychom to nechali být.hledem na různorodost OS s jádrem Linux a všelijaké distribuce úplně schůdné.

K sylabu mohou jen konstatovat, že domácí úkoly byly zadávány na přednášce a to vždy po přehledu základních příkazů, které se v úkoly procvičovaly. Výjimku tvoří domácí úkoly s Nucleam a semestrální práce, kterým byla věnována celá přednáška s praktickou ukázkou a základními koncepty.

Více ukázek z praxe by bylo fajn více upřesnist. Zpravidla je nějaký praktický příklad, ani ne tak složitější, jako spíše pracnější. Záleží na cílové skupině. Jinak vypadá jednorázový program a trošku jinak budeme psát program pro širší skupinu uživatelů, u kterých je jednou z nejnáročnějších částí dokumentace a uživatelská přívětivost, mezi které patří intuitivní ovládání a komunikační rozhraní.

Zpětná vazba (reflexe) přednášejícího

Mezi hlavní těžkosti předmětu považuji kombinaci C a C++, zvláště pak v kombinaci s programováním pro Nucleo v mbed.org, ve kterém se využívají C++ knihovny. Aktuálně se kurz C++ na FELu nevyučuje a v tom málo prostoru, který je v PRG, mi přišlo užitečné soustředit se na fundamentální principy objektově orientovaného programování. Odezva na přednáškách však nebyla taková, jakou jsem si představoval, proto považuji za vhodné změnit. Rád bych si na toto téma získal co nejvíce zpětné vazby. Proto zde uvádím několik námětů na otázky a odpovědi, na které doufám získám zpětnou vazbu ve studentské anketě.

 • Použití knihoven mbed.org pro Nucleo mi přišlo intuitivní a nepovažuji za nutné nějakým způsobem rozebírat, že je to právě C++
 • Raději bych věnoval čas příkladům v Cčku než letmému seznámení s C++
 • Obecné principy objektově orientovaného programování s příklady v C++ považuji za přínosné
 • Bývalo by stačilo, vysvětlit si základní použití C++ na konkrétních příkladech
 • C++ je důležité, určitě věnovat více prostoru, zkrátit / zrychlit přednášky o C. Konkrétně přednášky věnované XY lze vypustit.

Na základě prvního běhu předmětu chystáme na další akademický rok mírnou aktualizaci úloh. Také spekuluji o HW 08, HW 09 a HW 10, že by to nebyly domácí úkoly, ale pouze úkoly na cvičení. Vznikl by tak prostor pro realizaci semestrální práce.

Dále bych chtěl dár větší důraz na implementační zkoušku, protože mi aktulně přijde, že až 10 bodů z implementační zkoušky není dostatečně atraktivní a studenti raději volí horší známku.

courses/b3b36prg/resources/feedback.txt · Last modified: 2018/02/06 17:18 (external edit)