04 - Jednoduchý DAQ pro PC

Cílem projektu je implementovat jednoduchý DAQ (Data acquisition) systém, který bude možné ovládat z PC pomocí jednoduché GUI aplikace. HW realizace je možná pomocí např. pomocí kitu Arduino.

courses/b2b99ppc/semestral_work/04.txt · Last modified: 2022/02/01 15:12 by viteks