Warning
This page is located in archive.

12 - Úloha hledání nejkratší cesty a rozdělení programu do modulů

Konzultační cvičení pro upřesnění zadání HW 10 a řešení studentských dotazů.

Binární halda

Úkoly

  1. Implementujte binární haldu v 1D poli.
  2. Diskutujte rozdíl od implementace spojovou strukturou (strom).
courses/b0b36prp/labs/lab12.txt · Last modified: 2023/09/22 17:16 by faiglj