Zkouška z předmětu Zobrazovací systémy v lékařství

Termíny zkoušky budou oznámeny

Podrobnosti:

  • Zkouška bude česky, s písemnou a ústní částí. Těžiště bude na části písemné. Pokud se nicméně na termín přihlásí velmi malý počet studentů, pak bude zkouška pouze ústní.
  • Bodové zisky ze cvičení a zkoušky se sčítají, zkouška tvoří 70%, cvičení 30% celkového hodnocení.
  • Zkoušeni mohou být jen ti studenti, kteří získali zápočet ze cvičení.
  • Na vypracování písemné části bude 60 min.
  • Korespondence mezi získanými počty bodů a známkou bude určena dle studijních předpisů. K absolvování zkoušky (t.j. k získání alespoň hodnocení dostatečně (E)) bude potřeba získat alespoň polovinu bodů.
  • Zkouškové otázky (budou aktualizovány dle skutečně probrané látky).
courses/a6m33zsl/zkouskazsl.txt · Last modified: 2018/02/12 10:23 by kybicjan