Warning
This page is located in archive.

Zkouška z předmětu Zobrazovací systémy v lékařství

Termíny zkoušek jsou

jsou

  • St 6.6 KN:E-128 (K3), od 8:40 písemná část, ústní část od 13:00
  • Čt 21.6. v KN:E-128 (K3), od 8:40 písemná část, ústní část od 13:00
  • Čt 6.9 v KN:E-128 (K3), od 8:40 písemná část, ústní část od 13:00

Podrobnosti:

  • Zkouška bude česky, s písemnou a ústní částí. Těžiště bude na části písemné. Pokud se nicméně na termín přihlásí velmi malý počet studentů, pak bude zkouška pouze ústní.
  • Bodové zisky ze cvičení a zkoušky se sčítají, zkouška tvoří 70%, cvičení 30% celkového hodnocení.
  • Zkoušeni mohou být jen ti studenti, kteří získali zápočet ze cvičení.
  • Na vypracování písemné části bude 60 min.
  • Korespondence mezi získanými počty bodů a známkou bude určena dle studijních předpisů. K absolvování zkoušky (t.j. k získání alespoň hodnocení dostatečně (E)) bude potřeba získat alespoň polovinu bodů.
  • Zkouškové otázky (budou aktualizovány dle skutečně probrané látky).
courses/a6m33zsl/zkouskazsl.txt · Last modified: 2018/05/30 10:34 by kybicjan