Warning
This page is located in archive.

ZSL Zobrazovací systémy v lékařství

Přednášky

Nejčastěji ve středu 9:15-10:45, v místnosti KN:E-128 na Karlově náměstí. Občas v Dejvicích, v pondělí 9:15-10:45 v místnosti T2:C2-84. Prosím věnujte pozornost datům přednášek.

Přednášející: Jan Kybic (JK)

Č. Datum Zdroj Téma
1St 21.2. úvod,slidy, článek Úvod. Optická mikroskopie, fluorescenční mikroskopie, elektronová mikroskopie.
2St 28.2. x-rays.pdf Rentgen (X-rays), fyzikální principy, zdroje a detektory.
3Po 5.3. ct-hozman-jk.pdf Počítačová tomografie. Matematické techniky pro počítačovou tomografii.
4St 14.3. Počítačová tomografie, pokračování. 3D počítačová tomografie.
5St 21.3. ultrasound.pdf Fyzika ultrazvuku. Generování a detekce ultrazvuku. Standardní lékařské ultrazvukové techniky.
6St 28.3. Moderní ultrazvukové zobrazování (Doppler, kontrastní látky, 3D).
St 4.4 přednáška odpadá
7St 11.4. mri1.pdf Základy MRI. Fyzika magnetické rezonance (MRI). NMR spektroskopie.
8Po 16.4. mri2.pdf Principy MRI zobrazování. Fourierovské MRI. Excitační sekvence.
9St 18.4. mri3.pdf,mri4.pdf Kontrast. MRI Hardware: magnet, civky. Artefakty. Bezpečnost.
10St 25.4. mri5.pdf MRI, lékařské aplikace, speciální techniky.
11St 2.5. fmri.pdf Funkční MRI, mapování mozkových aktivit.
12St 9.5. petspect.pdf Radionuklidové zobrazovací techniky (PET,SPECT).Rekonstrukční techniky pro PET a SPECT.
St 16.5 Rektorský den
13St 23.5. elastography.pdf meegeeg.pdf rezerva, Další zobrazovací techniky - elastografie, MEG/EEG

Hodnocení

Studijní materiály

  • Výše zmíněné materiály k přednáškám.
  • Flowe, M. A., Webb, S.: Webb's Physics of Medical Imaging, 2nd ed., Chapman and Hall/CRC, 2012. e-kniha k dispozici v rámci ČVUT.
  • Webb A., Introduction to Biomedical Imaging. IEEE Press, 2003.
  • Zuna, Poušek, Úvod do zobrazovacích metod v lékařské diagnostice. Skriptum ČVUT, 2002.
  • Dhawan, A. Medical Image Analysis. IEEE Press, 2003.
  • Svatoš, J., Zobrazovací systémy v lékařství, skriptum ČVUT, 1998
  • Cho, Z.H., Jones, J.P., Singh, M. Foundations of Medical Imaging. New York: John Wiley&Sons, Inc. 1993
  • Hornak, J.: The Basics of MRI. Free online book.
courses/a6m33zsl/lessons.txt · Last modified: 2018/07/31 16:37 by kybicjan