Warning
This page is located in archive.

Simulátor FIELD II - Popis funkcí

Následující funkce jsou součástí simulátoru FIELD II (kompletní popis funkcí zde).

field_init;

inicializace prostředí FIELD II. Před začátkem práce se simulátorem, musí být vždy volána a pouze na začátku práce.

field_end;

ukončení prace a uvolnění alokované paměti.

set_sampling (fs);

nastavení samplovací frekvence systému. Simulovaná data budou vzorkována na této frekvenci [Hz].

Th = xdc_linear_array (no_elements, width, height, kerf, no_sub_x, no_sub_y, focus);

vytvoření akustického vysílače a přijímače skladajícího se z lineárního pole piezoelektrických elementů. Význam jednotlivých parametrů je vysvětlen na Obrázku

 • no_elements - počet fyzických elementů.
 • width [m] - šířka elementu ve (laterálním) směru x.
 • height [m] - výška elementu ve (elevačním) směru y.
 • kerf [m] - vzdálenost mezi elementy v x-ovém směru.
 • no_sub_x - rozdělení elementu v x-ovém směru (kvůli přesnosti výpočtu)
 • no_sub_y - rozdělení elementu v y-ovém směru (kvůli přesnosti výpočtu)
 • focus[] [m] - pevně stanovené ohnisko dané vektorem [x,y,z].

Parametry akustického měniče.

xdc_excitation (Th, pulse);

funkce přiřadí transduceru v proměnné Th budicí signál pulse.

 • Th – proměnná, ve které jsou uloženy informace o transduceru.
 • pulse – budicí signál

xdc_impulse(Th,pulse);

funkce pro přiřazení impulzní odezvy piezoelektrickému elementu.

 • Th - proměnná, ve které jsou uloženy informace o transduceru.
 • pulse - tvar impulsové odezvy

[hp, start_time] = calc_hp(Th, points);

výpočet vyslaného tlakového pole

 • Th - proměnná, ve které jsou uloženy informace o transduceru.
 • points = [x1, y1, z1; x2, y2, z2; …, xn, yn, zn] – souřadnice hydrofonů, tj. bodů, ve kterých se určují časové proměnné hodnoty tlaku. Každý řadek odpovídá jednomu bodu.
 • hp – pole tlaku. Podél první dimenze je čas, podél druhé dimenze jsou indexy bodů.
 • start_time – časový okamžik pro první vzorek.

[scat, start_time] = calc_scat(Th1, Th2, points, amplitudes);

výpočet radio-frekvenčního signalu ze souboru bodových odražečů.

 • Th1 - proměnná, ve které jsou uloženy informace o transduceru (vysílač).
 • Th2 - proměnná, ve které jsou uloženy informace o transduceru (přijímač).
 • points - souřadnice bodových odražečů.
 • amplitudes - amplituda odrazu bodových odražečů.

impulse_response = gauspuls(t,f0,Bw);

vytvoření impulzové odezvy

 • t - čas pro časovou základnu
 • f0 - centrální ferkvence impulzní odezvy
 • Bw - šířka pásma impulzní odezvy

Nastavit frakční šířkou pásma až 0,6 pomocí následující kód:

courses/a6m33zsl/field_functions.txt · Last modified: 2018/02/06 08:42 (external edit)