Warning
This page is located in archive.

Cvičení z předmětu Zobrazovací systémy v lékařství (A6M33ZSL)

Informace k organizaci cvičení

Cvičení:

 • pondělí 16:15-17:45 v učebně KN:E-132 (Karlovo nám.)

Cvičící:

Odkazy:

Plán cvičení

Č. Datum Cvičící Téma Materiály
1. Po 19.2. JBo Úvod do MATLABu, segmentace ve Fiji Stránka cvičení a zadání
2. Po 26.2. JHe Segmentace v MATLABu, příklady z mikroskopie Stránka cvičení, zadání
3. Po 5.3. JHe Registrace Stránka cvičení a zadání
4. Po 12.3. JHe Počítačová tomografie (Přímá projekce). Stránka cvičení a zadání
5. Po 19.3. JHe Počítačová tomografie (Zpětná projekce). Stránka cvičení a zadání
6. Po 26.3. JHe Ultrazvuk Stránka cvičení a zadání
Po 2.4. Velikonoční pondělí
7. Po 9.4. JHe Ultrazvuk II Stránka cvičení a zadání
8. Po 16.4. JHe MRI I - Blochovy rovnice Stránka cvičení a zadání
9. Po 23.4. JHe MRI II - Rekonstrukce obrazu Stránka cvičení a zadání
10. Po 30.4. JHe Diffusion MRI Stránka cvičení a zadání
11. Po 7.5. JHe f-MRI Stránka cvičení a zadání
12. Po 14.5. JHe PET Stránka cvičení a zadání
13. Po 21.5. JHe Příklady ke zkoušce a zápočty. Stránka cvičení a zadání

Předpoklady pro absolvování cvičení

 • Seznamte se vždy dopředu s obsahem cvičení
 • Předpokládáme alespoň základní znalost prostředí Matlab, pokud si znalosti chcete osvojit, doplnit či připomenout, doporučujeme následující tutoriál (cz) a další materiály z webu.
 • Jak získat školní licenci Matlabu si přečtěte zde.
 • Nebojte se v případě problémů konzultace na cvičení
Podmínky pro získání zápočtu
 • Je nutné odevzdat všechny domácí úlohy
 • Dále je nutné získat alespoń 20% bodů z maxima z každé odevzdávané úlohy.
 • V součtu všech odevzdávaných úloh je potřeba získat alespoň 50% bodů z celkového počtu.
Vypracování a odevzdávání úloh
 • Úlohy vypracovávejte samostatně.
 • Ke každé úloze je potřeba vypracovat zprávu, případně napsat krátký program, funkci v MATLABu apod.
 • Zprávy ze cvičení odevzdávejte pomocí Upload Systému nejpozději v pondělí jeden týden po cvičení do 12:00.
 • Pro každou úlohu odevzdávejte zprávu ve formátu pdf a vámi napsaný kód ve formátu uvedeném v zadání.
Hodnocení úloh
 • Za každou úlohu je možno získat maximálně 5 bodů (rozdělení bodů bude uvedené v zadání)
 • Pří pozdním odevzdání se automaticky odečítá 0.5 bodu za každý den zpoždění.
 • Je možné zprávu po ohodnocení na požádání opravit, za extra kontrolu budou odečteny 2 body (např. zpráva byla odevzdána a ohodnocena 1 bodem z 5, pokud zprávu nahrajete znovu a budete žádat její opětovnou kontroly, můžete získat max 3 body)
 • Pracujte samostatně – zprávy i kódy jsou kontrolovány na přítomnost plagiátů. Jak se postupuje v případech opisování si můžete přečíst zde (z textu plyne, že podmínky zápočtu uvedené nahoře, jsou nutné, nikoliv postačující).
 • Vzorové zprávy si můžete prohlédnout zde, zde nebo zde.
 • Každá zpráva by měla obsahovat: nadpis, jména autorů, stručný popis úlohy (viz zadání cvičení), ilustrační obrázky s popisky (pokud jsou požadovány), zhodnocení s popisem vlastního postupu (je-li nějaký) a závěr.
 • Za nedodržení těchto pravidel pro psaní zpráv, budou strhávány body v řádu desetin (0.1-1.0) za každou z nich, pokud se chyby budou u jednotlivých studentů opakovat, budou se strhávané body postupně zvyšovat.
 • Pokud bude zadána struktura (hlavička s definovanými vstupy) požadovaného M-filu (funkce) a student ji nedodrží, úloha se považuje za nesplněnou.
 • Domluva jiného harmonogramu odevzdání pro nestandardní situace (nemoc, stáž v zahraničí) je možná. U plánovaných akcí (stáž v zahraničí) je nutné se domluvit předem.

Mnoho zdaru.

courses/a6m33zsl/labs.txt · Last modified: 2018/05/21 14:56 by herinjan