Warning
This page is located in archive.

Rozvrh na FEL Posluchači PAL Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum

Přednášky

PAL 2023

Streamy přednášek: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQL6z4JeTTQkqF6KkcZZDi2KFwky9SQpq

Záznamy přednášek: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQL6z4JeTTQneC0IUMortlteydd_DJGsu

Záznamy přednášek 2022: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQL6z4JeTTQkT05yHnzmX7TXDLF0y3bEq

V tabulce níže jsou k dispozici záznamy online přednášek v zimním semestru 2020/2021.

Prednáška Dne Téma Průsvitky Přednáší Záznam ZS 2020
1. 27.9. Připomenutí asymptotické složitosti. Reprezentace grafů. 01a
Berezovský viewer
2. 4.10. Minimální kostra grafu. Union-Find problém. 01b
01c
Berezovský viewer
3. 11.10. Eulerův tah. Orientované grafy, silná souvislost. 02 Berezovský viewer
4. 18.10. Haldy binární, d-ární, binomiální, Fibonacciho. Srovnání hald. 03
binární halda, opakování
využití binární haldy
binomiální halda
Berezovský viewer
5. 25.10. Izomorfismus obecných grafů a stromů. 04
04b
Berezovský viewer
6. 1.11. Generování a enumerace datových struktur a kombinatorických objektů (podmnožiny, k-prvkové podmnožiny, permutace), Grayovy kódy. 05
poznámky
Berezovský viewer
7. 8.11. Konečné automaty, nedeterminizmus, regulární výrazy, vyhledávání přesného vzoru. automaty, základní opáčko
06
Berezovský viewer
8. 15.11. Operace nad jazyky, přibližné vyhledávání v textu pomocí konečných automatů. 09 Berezovský viewer
9.
Přesun do KN:A-312
22.11. Slovníkové automaty, implementace automatů. 09_2023 Průša viewer pdf
10. 29.11. Náhodná čísla, jejich vlastnosti a generování. Generování prvočísel, testování prvočíselnosti přesné a randomizované. Rychlé umocňování. Rozklad na prvočinitele. 07 Průša viewer pdf
11. 6.12. Skip list, Vyhledávací stromy: B, B+. 11@
11a
11b
Průša viewer pdf
12. 13.12. Vyhledávací stromy: 2-3-4, R-B, splay. 12a
12b
12c
Průša viewer pdf
13. 20.12. Hledání ve více dimenzích, K-D stromy. 13 Průša viewer pdf
14. 10.1. Trie, suffix trie, binary trie. 13-trie Průša

Ad Přednáška 01 – DFS - Názorný pohled, BFS- Názorný pohled, DFS s časovými značkami (opakování) , pptx - 01a .

Ad Přednáška 03 – haldy update v halde , binarni halda priklad, binomialni halda priklad

Ad Přednáška 04 – poznámky k izomorfizmu pptx . Slidy .pptx, online demonstrace .

Ad Přednáška 05 – allksubs.py, allperms.py , subset_ranks.py , permutation_ranks.py

ppt variants:

, 01b , 01c

pal07_2021

Záznamy online přednášek ZS 2020/2021.

courses/b4m33pal/lectures/start.txt · Last modified: 2023/11/30 12:54 by prusapa1