Warning
This page is located in archive.

portal.fel.cvut.cz

https://portal.fel.cvut.cz

Webová aplikace sjednocující informace z více zdrojů:

  • KOS - údaje o předmětech (včetně přímých odkazů na domácí stránky)
  • KOS - údaje o rozvrhu
  • Harmonogram šk. roku
  • Zprávy, novinky FEL, ČVUT
  • Termíny úkolů, testů a pod. (zatím z UploadSystemu, http://cw.felk.cvut.cz/upload)

V brzké budoucnosti přibude zobrazování termínů zkoušek a pod.

Níže otisk toho, co vidí student. Studenti nyní vidí více než učitelé.

help/sjednocujici_portal.txt · Last modified: 2018/02/03 10:49 (external edit)