Warning
This page is located in archive.

Help stránka pro učitele

Help

Po zalogování se zpřístupní mnohem rozsáhlejší help týkající se editačních možností dokuwiki a především práce s komponentou BRUTE pro odevzdávání studentských prací (příprava úloh, hodnocení, automatická kontrola kódů apod.). Pokud se vám podrobnější help nezobrazí, kontaktujte Helpdesk.

Hlavní body

  • kdokoli může číst, kromě vyjmenovaných prostorů
  • každý z předmětů si drží svůj vlastní seznam uživatelů oprávněných editovat a s právem přistupu do internal prostoru

Jak zapnout/ vypnout jednotlivé komponenty CourseWare

Komponenta BRUTE

  • Samostatná aplikace se shodnou autentizací jako tato dokuwiki.
  • Automaticky přiřazuje učitele a studenty k jednotlivým předmětům na základě údajů v KOSu, respektive rozvrhu.
  • Podpora tvorby studentských skupin, termíny, penalizace pozdního odevzdání, souhrnné hodnocení, automatická kontrola plagiátů, možnost aplikace automatické kontroly správnosti úloh a mnohé další funkce.

Komponenta Diskusní fórum

  • Samostatná aplikace, automatické nastavení přístupových práv podobně jako v komponentě BRUTE.

Spolupráce s moodle.fel

V systému moodle je nasazen modul pro automatické přejímání kurzů z CW Wiki. Tento modul prochází veřejně dostupné stránky a zobrazuje jejich kopii. V systému moodle jsou pak tyto kurzy vidět po přihlášení – toto je implicitní chování. Kurz lze zveřejnit i pro nepřihlášené uživatele v administraci kurzu v systému moodle.

Modul nepracuje s boční navigací a umožňuje pouze pohyb přes přímé odkazy v textu. Proto, aby bylo v moodlu možné se v kurzu plnohodnotně pohybovat, je třeba, aby i samotný text všech stránek sloužil jako navigace. Do textu by měly být vkládány křížové odkazy na cvičení, úlohy, přednášky apod. v rozumné míře.

Hlášení chyb, podněty k zlepšení

Týkají-li se náměty CoursewareWiki, využijte Helpdesk.

Pro ostatní komponenty, na diskusním fóru je úplně nahoře část CourseWare, pište prosím tam.

help/pro_ucitele.txt · Last modified: 2019/10/22 10:46 by votavon1