Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Rozvrh na FEL Posluchači PAL Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum

Přednášky

PAL 2022

Streamy přednášek: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQL6z4JeTTQnv27IWAY6NLafP6xiflmHe

Záznamy přednášek: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQL6z4JeTTQkT05yHnzmX7TXDLF0y3bEq

V tabulce níže jsou k dispozici záznamy online přednášek v zimním semestru 2020/2021.

Prednáška Dne Téma Průsvitky Přednáší Záznam ZS 2020
1. 21.9. Připomenutí asymptotické složitosti. Reprezentace grafů. Minimální kostra grafu. Union-Find problém. 01a
01b
01c
Berezovský viewer
2. 28.9. Státní svátek
3. 5.10. Eulerův tah. Orientované grafy, silná souvislost. 02 Berezovský viewer
4. 12.10. Haldy binární, d-ární, binomiální, Fibonacciho. Srovnání hald. 03 Berezovský viewer
5. 19.10. Izomorfismus obecných grafů a stromů. 04 Berezovský viewer
6. 26.10. Generování a enumerace datových struktur a kombinatorických objektů (podmnožiny, k-prvkové podmnožiny, permutace), Grayovy kódy. 05
poznámky
Berezovský viewer
7. 2.11. Konečné automaty, nedeterminizmus, regulární výrazy, vyhledávání přesného vzoru. automaty, základní opáčko
06
Berezovský viewer
8. 9.11. Operace nad jazyky, přibližné vyhledávání v textu pomocí konečných automatů. 09 Berezovský viewer
9. 16.11. Slovníkové automaty, implementace automatů. 10 Průša viewer pdf
10. 23.11.
T2:C3-132
Náhodná čísla, jejich vlastnosti a generování. Generování prvočísel, testování prvočíselnosti přesné a randomizované. Rychlé umocňování. Rozklad na prvočinitele. 07 Průša viewer pdf
11. 30.11. Skip list, Vyhledávací stromy: B, B+. 11@
11a
11b
Průša viewer pdf
12. 7.12. Vyhledávací stromy: 2-3-4, R-B, splay. 12a
12b
12c
Průša viewer pdf
13. 14.12. Hledání ve více dimenzích, K-D stromy. 13 Průša viewer pdf
14. 11.1. Trie, suffix trie, binary trie. 13-trie Průša

Ad Přednáška 02 – DFS s časovými značkami (opakování) .

Ad Přednáška 03 – haldy update v halde , binarni halda priklad, binomialni halda priklad

Ad Přednáška 04 – poznámky k izomorfizmu pptx . Slidy .pptx, online demonstrace .

Ad Přednáška 05 – allksubs.py, allperms.py , subset_ranks.py , permutation_ranks.p

ppt variants:

01a , 01b , 01c

pal07_2021

Záznamy online přednášek ZS 2020/2021.

courses/b4m33pal/lectures/start.txt · Last modified: 2022/11/16 10:36 by prusapa1