Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Rozvrh na FEL Posluchači PAL Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum

Odkazy / literatura

Literatura papírová

[MV] Martin Mareš, Tomáš Valla: Průvodce labyrintem algoritmů, CZ.NIC, 2017, link.
Nejobsažnější a nejpropracovanější česká kniha v oboru, obsahuje algoritmy základní i pokročilé, přehledný výklad, autoři léta učí algoritmy na MFF UK a FIT ČVUT.

[AC] Robert Sedgewick: Algoritmy v C, části 1-4, SoftPress, Praha, 2003 link
Překlad světoznámé učebnice obsahuje detailní poučení o řazení a vyhledávání, výborná kniha pro úvod do hlubšího pohledu na problematiku, 688 stran, původní cena cca 700 Kč, nyní rozebrána, knihovna FEL má asi 10 výtisku, jiné knihovny méně, ale mají. V originálu existuje ve variantě pro C++ a Javu.

[ACG] Robert Sedgewick: Algorithms in C Part 5: Graph Algorithms (3rd Edition), Addison-Wesley Professional, 2002 link
Pokračování [AC](viz niže). Český překlad bohužel dosud neexistuje. Grafove reprezentace, prohledavani grafu, nejkratší cesty, minimální kostry, toky v síti, orientované grafy. Teoretické části lze nalézt přístupně zpracované i jinde (např. [GJA]), tato kniha však, stejně jako [AC], akcentuje také důležité implementační otázky. 528 stran.
V originálu existují obě knihy prof Sedgewicka ve variantě pro C++ a Javu.

[APT] Pavel Töpfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus Praha 1995, 2. vydání 2007, link
Oblíbená učebnice programování, představuje nejdůležitější datové struktury a jejich použití, základní algoritmy řazení, vyhledávání a manipulace s grafy. Patrně nejlepší česká publikace v tomto oboru, kompaktní, cenově dostupná, pokud je vyprodána, bývá k dispozici v knihovnách.

[CLRS] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein: Introduction to Algorithms, 3rd ed., MIT Press, 2009, link
Jedna ze standardních světových učebnic oboru, obsažná (1200+ stran) a důkladná. Zajemci o vědeckotechnické programování poslouží zároveň jako výborná referenční příručka.

[GJA] J. Demel: Grafy a jejich aplikace, Praha, Academia 2002

[HMU] J. E. Hopcroft, R. Motwani, J. D. Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation, 2nd ed., Addison-Wesley, 2001
Fotokopie nižší kvality. zde.

[JP] B. Melichar: Jazyky a překlady, Praha, ČVUT 1996

[JPc] B. Melichar et al.: Jazyky a překlady Cvičení, Praha, ČVUT 2004

Literatura online

Algortitmy, grafy, teoretická informatika

[MV-PDF] Martin Mareš, Tomáš Valla: Průvodce labyrintem algoritmů, CZ.NIC, 2017, link.
Kompletní elektronická verze [MV]

[DPV] S. Dasgupta, C.H. Papadimitriou, and U.V. Vazirani: Algorithms, Mcgraw-Hill Higher Education, 2006, link
Vynikající učebnice s množstvím skvělých cvičení, velmi čitelná, nezatížená “akademickým teoretizováním”. Ve formátu pdf: zde.

[PG] I.Parberry, W.Gasarch: Problems on Algorithms Prentice- Hall 1998
Několik stovek instruktivních úloh z určování složitosti, rekurze, DP, vyhledávání a stromů.

[TIN] J. Kolář: Teoretická informatika, skripta, ČVUT, 2004 Skripta TIN

[ZGA] J. Černý: Základní grafové algoritmy, KAM MFF, 2010, online publikace.
Kniha obsahuje také základní poučení o algoritmech vůbec, složitost, rozděl/panuj. Spolu s [APT] představuje výborný úvod do problematiky v češtině, v přítažlivosti a názornosti výkladu je mnohde daleko předbíhá. Množství zajímavých příkladů. Doporučujeme.

Formální jazyky a automaty

[MD] M Demlová: Jazyky, automaty a gramatiky učební text FEL ČVUT pro předmět A4M01JAG

[TJAI] Š. Vavrečková: Teorie jazyků a automatů I, Slezská univerzita v Opavě, 2007 Skripta pro TJA I

[ZST] P. Jančar: Teoretická informatika ,VŠB-TU, Ostrava, 2007, v odstavci: Základní studijní text

[TKA] H. Dostál: Teorie konečných automatů, regulárních gramatik, regulárních výrazů a jazyků, Fakulta informatiky a managementu UHK, Strukturovaná stránka

[BGJ] K. Stratílková: Bezkontextové gramatiky, jazyky a zásobníkové automaty, Fakulta informatiky a managementu UHK, Strukturovaná sránka

[AFJ] I. Černá, M. Křetínský, A. Kučera: Automaty a formální jazyky I, Fakulta informatiky MU, 2002, Elektronický text

[FJA] B. Rovan, M. Forišek: Formálne Jazyky a Automaty, FMFI UK, Bratislava, 2009, Elektronické skriptá pre tých, ktorí preferujú štúdium v rodnej reči.

Hledání v textu

[TSA] B. Melichar et al.: Text Search Algorithms, FEE CTU, Prague, 2004link

[TIS] B. Melichar et al.: Textové informační systémy, FEL ČVUT, Praha, 1997

Praktické programování

Různé tématické přehledy a pomůcky

Animace – Mnoho datových struktur

B+ stromy
http://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall08/cos597A/Notes/BplusInsertDelete.pdf
http://www.cs.helsinki.fi/u/mluukkai/tirak2010/B-tree.pdf

Binary search
Skoro nikdo ho nenapíše správně: External Link
Ani velcí vývojaři: External Link

Leonardo Pisano:
http://www.gdeepak.com/IADSA/L22binomialfibonacciheaps.pdf
http://www.cl.cam.ac.uk/teaching/1213/AlgorithII/fibonacci.pdf

Ukázka sjednocení a průniku automatů
Sjednoceni Prunik

Pugh: Skip list
http://cglab.ca/~morin/teaching/5408/refs/p90b.pdf

k-d stromy
http://www.cs.umd.edu/users/meesh/420/Notes/MountNotes/lecture17-quadkd.pdf
http://www.cs.umd.edu/users/meesh/420/Notes/MountNotes/lecture18-kd2.pdf
http://www.cs.umd.edu/~mount/420/Lects/420lects.pdf
http://www.cs.cmu.edu/~awm/animations/kdtree/

Trie et al
http://people.cis.ksu.edu/~rhowell/viewer/viewer.html
www.cs.umd.edu/class/fall2005/cmsc132/lecs/lec29.ppt
www.math.tau.ac.il/~haimk/seminar02/suffixtrees.ppt
www.cs.nyu.edu/~melamed/courses/102/lectures/Tries.ppt

Extras
http://www.fel.cvut.cz/cz/rozvoj/podminky-prijeti-MP.html

Memory Management

SageMath displays a graph

https://math.stackexchange.com/questions/393416/are-these-2-graphs-isomorphic/393520

find it in

Go to https://sagecell.sagemath.org/ and input:

from sage.graphs.graph_input import from_graph6
g = Graph()
from_graph6(g, 'FGM]_') # graph6 format! 
g.show() # long time

Search http://graphs.felk.cvut.cz specify:

Order    7  
Size    9  
Max Degree 3
Hamiltonian Yes
Centers   3

courses/b4m33pal/odkazy-zdroje.txt · Last modified: 2022/09/19 02:45 by berezovs