Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Přednášky

Přednášky se pokusím s dopomocí SVTI nahrávat a s drobným zpožděním přidávat odkazy na tuto stránku.

Časový plán

č.t. Datum Téma Materiály
1 14. 2. Úvodní přednáška. Připomeňte si matematickou indukci. Kapitola z DMA. Přednáška DMA: Indukce. Přednáška DMA: Induktivní definice.
2 21. 2. Syntax výrokové logiky. Nepovinné alternativní video a slides k syntaxi výrokové logiky (relevantní je zatím jen část o syntaxi).
2 22. 2. Přirozená dedukce. Logic in CS, sekce 1.2 (Natural Deduction).
3 1. 3. Přirozená dedukce a sémantika výrokové logiky. Slides k sémantice výrokové logiky.
4 7. 3. Sémantika výrokové logiky, sémantický důsledek. Logic in CS, sekce 1.4 a 1.5 (Semantics of propositional logic, Normal forms).
4 8. 3. Sémantický důsledek, korektnost a úplnost, booleovské funkce, DNF. Logic in CS, sekce 1.4 a 1.5 (Semantics of propositional logic, Normal forms).
5 14. 3. Syntax predikátové logiky. Kapitola 3.1, část se syntaxí predikátové logiky. Místo nulárních funkčních symbolů používáme konstantní symboly, místo specifikace množiny proměnných používáme předem danou spočetnou množinu proměnných. Logic in CS, sekce 2.1 a 2.2. My navíc zavádíme logické konstanty ⊤ a ⊥.
6 21. 3. Přirozená dedukce v predikátové logice. Logic in CS, sekce 2.3. POZOR: My jsme striktnější v pravidlech pro substituci: používat můžeme pouze termy, v nichž jsou všechny proměnné deklarovány. První příklad na straně 114 pro nás není korektní důkaz.
6 22. 3. Přirozená dedukce v predikátové logice. Logic in CS, sekce 2.3.
7 28. 3. Sémantika predikátové logiky. Logic in CS, sekce 2.4. POZOR: My dovolujeme mít i interpretace s prázdným universem.
8 4. 4. Sémantika predikátové logiky. Lecture notes. Logic in CS, sekce 2.4.
8 5. 4. Sémantika predikátové logiky. Logic in CS, sekce 2.4.
9 11. 4. Základní pojmy teorie grafů. Podklady k přednášce.
10 19. 4. Isomorfismus, cesty, souvislost, eulerovské grafy. Videopřednáška 1, videopřednáška 2. Podklady k přednášce.
11 25. 4. Stromy, kostry.
12 2. 5. Algoritmy pro hledání minimální kostry.
12 3. 5. Orientované grafy. Topologické očíslování. Slides k orientovaným grafům.
13 9. 5. Barvení grafu a nezávislost. Alternativní podklady k přednášce. Alternativní videopřednáška.
14 16. 5. Orientované grafy a silná souvislost. Alternativní podklady k přednášce. Alternativní videopřednáška.
14 17. 5. Algoritmus Kosaraju-Sharir.

Playlist přednášek.

Pokročilá četba pro zájemce

  1. Per Martin-Löf, On the meanings of the logical constants and the justifications of the logical laws, dostupné online: filosoficko-logický text vysvětlující význam logických spojek intuicionistickým pohledem.
  2. Neil Tennant, Negation, absurdity and contrariety, dostupné online : filosoficko-logický text útočící na naše používání symbolu pro “spor”. Pohled logika zabývajícího se “relevantními” logikami.
  3. Francis Jeffry Pelletier, Norman M. Martin, Post's functional completeness theorem, dostupné online: čitelný článek rozebírající Postovu větu o úplných systémech logických spojek. Jak systematicky rozpoznávat, které systémy logických spojek úplné jsou a které ne?
courses/b0b01lgr/lectures/start.txt · Last modified: 2022/08/24 09:50 by dostamat