B0B01LGR – Logika a grafy

Informace k průběhu studia

Kde a kdy probíhají přednášky a cvičení?

Co po mně chcete?

  • Každý týden studujte dle plánu přednášek a plánu cvičení.
  • Navštěvujte cvičení a vytěžte z nich pro sebe maximum: aktivně se zapojujte a ptejte se.
  • Před cvičením se vždy podívejte na videa k danému týdnu.
  • Řešte úlohy z materiálů ke cvičením. Minimálně zkoušejte každý týden vyřešit úlohy označené jako domácí úkol.
  • Zjistěte si, co musíte udělat pro zdárné získání zápočtu a složení zkoušky.

Jak mi se studiem pomůžete?

  • Živá cvičení slouží ke společnému řešení složitějších příkladů a pro vaše dotazy.
  • Živé přednášky slouží k úvodu do tématu a usnadnění samostatného studia.
  • S vyučujícími z týmu předmětu si můžete e-mailem domluvit konsultaci.

Literatura

Doporučené knihy v angličtině

Alternativní četba v češtině

Tým předmětu

Konsultace E-mail Místnost Role
Matěj Dostál domluva e-mailem dostamat@fel.cvut.cz JP:B-505 Přednášející, cvičící
Alena Gollová domluva e-mailem gollova@fel.cvut.cz JP:B-506 Cvičící
Natalie Žukovec domluva e-mailem zhukavet@fel.cvut.cz JP:B-506 Cvičící
courses/b0b01lgr/start.txt · Last modified: 2024/02/16 20:44 by dostamat