Přednášky

Časový plán

č.t. Datum Téma Materiály
1 20. 2. Úvodní přednáška. (2022) Připomeňte si matematickou indukci. Kapitola z DMA. Přednáška DMA: Indukce. Přednáška DMA: Induktivní definice.
1 21. 2. Syntax výrokové logiky. Lecture notes - syntax výrokové logiky.
2 27. 2. Přirozená dedukce. Lecture notes - přirozená dedukce ve výrokové logice.
3 6. 3. Přirozená dedukce a sémantika výrokové logiky. Slides k sémantice výrokové logiky.
3 7. 3. Sémantika výrokové logiky, sémantický důsledek.
4 13. 3. Sémantický důsledek, korektnost a úplnost, booleovské funkce, DNF.
5 20. 3. Syntax predikátové logiky. Slides k syntaxi predikátové logiky. Kapitola 3.1, část se syntaxí predikátové logiky. Místo nulárních funkčních symbolů používáme konstantní symboly, místo specifikace množiny proměnných používáme předem danou spočetnou množinu proměnných.
5 21. 3. Přirozená dedukce v predikátové logice.
6 27. 3. Přirozená dedukce v predikátové logice.
7 3. 4. Sémantika predikátové logiky.
7 4. 4. Sémantika predikátové logiky. Lecture notes.
8 10. 4. Státní svátek. Přednáška odpadá.
9 17. 4. Sémantika predikátové logiky.
9 18. 4. Základní pojmy teorie grafů. Podklady k přednášce.
10 24. 4. Isomorfismus, cesty, souvislost, eulerovské grafy. Podklady k přednášce. Videopřednáška 1, videopřednáška 2. Poznámka: eulerovské grafy byly odpřednášeny až 9. 5.
11 1. 5. Státní svátek. Přednáška odpadá.
11 2. 5. Stromy, kostry. Podklady k přednášce.
11 4. 5. (čtvrtek) Algoritmy pro hledání minimální kostry. Podklady k přednášce.
12 8. 5. Státní svátek. Přednáška odpadá.
12 9. 5. (úterý) Eulerovské grafy. Podklady k přednášce. Alternativní videopřednáška.
13 15. 5. Barvení grafu a nezávislost. Alternativní podklady k přednášce. Alternativní videopřednáška.
13 16. 5. Orientované grafy. Orientované grafy a silná souvislost. Orientované grafy. Silná souvislost. Alternativní videopřednáška.
14 22. 5. Algoritmus Kosaraju-Sharir. Kosaraju-Sharir: důkaz korektnosti algoritmu (ke zkoušce nepovinné).

Playlist přednášek (2022).

Pokročilá četba pro zájemce

  1. Per Martin-Löf, On the meanings of the logical constants and the justifications of the logical laws, dostupné online: filosoficko-logický text vysvětlující význam logických spojek intuicionistickým pohledem.
  2. Neil Tennant, Negation, absurdity and contrariety, dostupné online : filosoficko-logický text útočící na naše používání symbolu pro “spor”. Pohled logika zabývajícího se “relevantními” logikami.
  3. Francis Jeffry Pelletier, Norman M. Martin, Post's functional completeness theorem, dostupné online: čitelný článek rozebírající Postovu větu o úplných systémech logických spojek. Jak systematicky rozpoznávat, které systémy logických spojek úplné jsou a které ne?
courses/b0b01lgr/lectures/start.txt · Last modified: 2023/05/22 14:50 by dostamat