Přednášky

Přednášky jsou nahrávány. Playlist dosud nahraných přednášek je zde.

Přednášky jsou streamovány. Odkaz na stream z přednáškové posluchárny je zde.

V časovém plánu přednášek jsou odkazovány nahrané přednášky z roku 2022, aby zájemci o zhlédnutí přednášek před živou přednáškou měli tuto možnost.

Časový plán

č.t. Datum Téma Materiály
1 19. 2. Úvodní přednáška. Syntax výrokové logiky. Úvodní přednáška. (2022) Syntax výrokové logiky. Připomeňte si z DMA matematickou indukci. Lecture notes - syntax výrokové logiky.
1 20. 2. Přirozená dedukce ve výrokové logice. Přirozená dedukce. Přirozená dedukce a sémantika výrokové logiky. Lecture notes - přirozená dedukce ve výrokové logice.
2 26. 2. Sémantika výrokové logiky, sémantický důsledek. Slides k sémantice výrokové logiky.
3 4. 3. Sémantický důsledek, korektnost a úplnost, booleovské funkce, DNF.
3 5. 3. Reserva. Lecture notes k celé výrokové logice.
4 11. 3. Syntax predikátové logiky. Slides k syntaxi predikátové logiky. Slides k sémantice predikátové logiky.
5 18. 3. Sémantika predikátové logiky.
5 19. 3. Sémantika predikátové logiky.
6 25. 3. Sémantika predikátové logiky.
7 2. 4. Přirozená dedukce v predikátové logice.
8 8. 4. Přirozená dedukce v predikátové logice. Lecture notes k celé predikátové logice.
9 15. 4. Úvod do teorie grafů. Slides
9 16. 4. Stromy, minimální kostry. Slides doc. Velebila Slides
10 22. 4. Přednáška odpadá.
11 29. 4. Eulerovské grafy. Slides
11 30. 4. Barvení grafu a příbuzné pojmy. Slides
12 6. 5. Orientované grafy. Orientované grafy.
13 13. 5. Silná souvislost. Silná souvislost.
14 20. 5. Algoritmus Kosaraju-Sharir. Kosaraju-Sharir: důkaz korektnosti algoritmu (ke zkoušce nepovinné).

Playlist přednášek (2022). Probraná látka se může od roku 2022 lišit.

courses/b0b01lgr/lectures/start.txt · Last modified: 2024/05/19 15:13 by dostamat