Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Druhé cvičení

Toto cvičení je zaměřeno na základní práce s proměnnými, datovými typy, funkcemi a moduly v Pythonu. Aktuální prezentace k cvičení je k dispozici zde, starší slajdy pak zde: pdf a pptx

Zadání druhého úkolu

Druhým úkolem je Python in action a je zaměřen na jednoduchou práci s řetězci, soubory a funkce. Za úkol je možné získat až dva body. Více v detailním zadáním.

courses/b6b36zal/cviceni/2.cviceni.txt · Last modified: 2019/10/01 09:03 by seredlad