Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Jedenácté cvičení

Toto cvičení je zaměřeno na práci s grafy a na hledání a jejich průchody. K cvičení budou využity slajdy z minulých cvičení. Aktuální prezentace je k dispozici na adrese: zde, starší slajdy pak zde: pdf a pptx.

Upozornění: Zadání Desátého úkolu

Již na minulé hodině vám byl zadán desátý domácí úkol - případné dotazy by jste měli konzultovat na tomto cvičení. Zadání desátého domácího úkolu je zde - Dijkstra

courses/b6b36zal/cviceni/11.cviceni.txt · Last modified: 2019/12/02 17:48 by seredlad