Warning
This page is located in archive.

Třetí cvičení

Toto cvičení je zaměřeno na základní práci s funkcemi a zaměřuje se i na řízení běhu programu pomocí IF a vyjímek. Aktuální prezentace je k dispozici na adrese: zde, starší slajdy pak zde: pdf a pptx

Zadání třetího úkolu

Třetím úkolem je Calculator a je zaměřen na jednoduché matematické výpočty a řízení běhu programu. Za úkol je možné získat až tři body.

courses/b6b36zal/cviceni/3.cviceni.txt · Last modified: 2019/10/15 08:54 by seredlad