Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Třetí cvičení

Toto cvičení je zaměřeno na základní práci s funkcemi a zaměřuje se i na řízení běhu programu pomocí IF a vyjímek. Aktuální prezentace je k dispozici na adrese: zde, starší slajdy pak zde: pdf a pptx

Zadání třetího úkolu

Třetím úkolem je Calculator a je zaměřen na jednoduché matematické výpočty a řízení běhu programu. Za úkol je možné získat až tři body.

courses/b6b36zal/cviceni/3.cviceni.txt · Last modified: 2019/10/15 08:54 by seredlad