Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Stavění kostek

K dispozici máte válečky a krychličky o průměru/výšce/straně z množiny {35,55,75} mm. Najděte válečky a krychličky, které je robot schopen uchopit a postavte je na válečky a krychličky stejné barvy a tvaru. Válečky vždy stojí na podstavě. Válečky a krychličky, které nejde uchopit, označte v obraze nebo vypište na terminál s polohou, barvou a důvodem, proč nejdou uchopit.

K dispozici máte kameru, která snímá prostor před robotem shora.

courses/b3b33rob/sbirani_kostek.txt · Last modified: 2021/10/20 14:16 by smutny