Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Přednášky

Materiály k přednáškám

Videozáznamy přednášek (přístup po příhlášení)

Stream přednášek (rozcestník)

Přibližný časový plán

 1. Úvod, literatura, terminologie, DOF
 2. Mechanické struktury pro robotiku, typy kloubů, struktury manipulátorů
 3. Reprezentace orientace a rotace
 4. Popis polohy tuhého těleso a jeho pohyb, transformace souřadnic
 5. Kinematický popis robotu, přímá, inverzní kinematika,
 6. Denavitova-Hartenbergova notace,
 7. Inverzní kinematika 6DOF robotu, paralelní roboty
 8. Diferenciální kinematika, Jakobián manipulátoru,
 9. Kalibrace robotu
 10. Kamera, vznik obrazu
 11. Úvod do geometrie kamer
 12. Bezpečnost robotů, kolaborativní roboty, statika otevřeného kinematického řetězce
 13. Plánování pohybu robota (Vladimír Petrík)
 14. Řízení robotů (Vladimír Petrík)

Spojení

Vladimír Smutný sedí v místnosti B-608b, budova B CIIRC, Jugoslávských partyzánů 3, Dejvice, telefon 7280, vladimir.smutny@cvut.cz.
Vladimír Petrík sedí v místnosti B-642a, budova B CIIRC, Jugoslávských partyzánů 3, Dejvice, telefon 4225, vladimir.petrik@cvut.cz.

courses/b3b33rob/prednaskytop.txt · Last modified: 2021/12/07 16:16 by smutny