Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Materiály k přednáškám

Materiály k přednáškám, promítané materiály. Doporučuji si handouty vytisknout před přednáškou a při přednášce si do nich vpisovat. Oba typy podkladů se průběžně opravují a rozšiřují, v případě nejaností konzultujte poslední verzi na webu.

Následující témata jsou potřebná ke zkoušce:

- Literatura
- Úvod slidy, handouty
- Kinematika slidy, handouty
- Geometrie a algebra užívaná v kinematice slidy, handouty
- Kinematika otevřených kinematických řetězců slidy, handouty
- Denavitova-Hartenbergova notace krok za krokem (vytvořil Tomáš Pajdla) slidy
- Denavitova-Hartenbergova notace příklad slidy
- Inverzní kinematika sériového robotu se šesti stupni volnosti slidy, handouty
- Kinematika paralelních manipulátorů slidy, handouty
- Diferenciální kinematika slidy, handouty
- Statika slidy, handouty
- Přesnost robotů slidy, handouty
- Vektorová metoda výpočtu poloh, rychlostí a zrychlení ve smíšeném kinematickém řetězci slidy
handouty
- Příklad řešení kinematické soustavy slidy, handouty
- Kalibrace i robotů slidy, handouty
- Počítačové vidění - kamera slidy, handouty
- Geometrie perspektivní kamery - Tomáš Pajdla: Geometrie pro počítačové vidění, kapitola 6.1 a 7.1 po stranu 44 uprostřed.
- Bezpečnost robotů, kolaborativní roboty slidy, handouty
- Plánování pohybu robota slidy videa
- Řízení robotů slidy videa

- Videa do slidu i samostatně (pro automatické prohlížení ve slidech mají být v adresáři ../video/)

Animace DH-notace (v němčině)

Referenční literaturou k předmětu je kniha:
Kevin M. Lynch and Frank C. Park: Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control, Cambridge University Press, 2017, ISBN 9781107156302.Modern Robotics

Příklady k procvičení.

Tato témata rozšiřují přednášenou látku, nebudou zkoušena:

- Navigace mobilních robotů slidy, handouty
- Řízení robotů, přednáška Ville Kyrki, v anličtině slidy, příklady v Matlabu
- Poznámky k dynamice slidy, handouty
- Lagrangovy rovnice - řešení inverzní dynamické úlohy handouty
- Pohony, převodovky slidy, handouty

courses/b3b33rob/prednasky.txt · Last modified: 2022/01/04 14:49 by petrivl3