Warning
This page is located in archive.

1 - Úvodní cvičení

Záznam cvičení: Google Drive (nutná autorizace v doméně fel.cvut.cz)

Nastavení pro práci v učebně H13x

Tato část je platná pro první hodinu kontaktní výuky.
 • nastavte si heslo v počítačové učebně (Nastavení hesla) a seznamte se používaným prostředím
 • procvičte si práci v příkazové řádce
  • v adresáři Documents ve svém domovském adresáři si založte složku PRP a v ní podsložku CV01
  • ve složce CV01 vytvořte soubor se jménem cviceni.txt
  • celou složku PRP přesuňte ze složky Documents do domovského adresáře
  • přejmenujte cviceni.txt na main.c

wget https://cw.fel.cvut.cz/wiki/_media/courses/b0b36prp/labs/setup_gedit.zip

 • rozbalte ho a nainstalujte (=spusťte)

unzip setup_gedit.zip
./setup_gedit.sh

Úvod do programování v jazyce C

C je nízkoúrovňový minimalistický programovací jazyk. Programování v C vyžaduje znalost syntaxe: balíček pravidel, které upřesňují skladbu příkazů a symbolů (např. závorek) s cílem vytvořit fungující posloupnost, tedy kompletní program. Syntaxe jazyka C se může zdát komplikovaná, ale s trochou cvičení se stane přirozenou.

Násleující program vypíše v terminálovém okně text Hello PRPA!. Program využívá k výstupu funkci printf, jejíž deklaraci najde v hlavičkovém souboru stdio.h.

// example program in C
#include <stdio.h>
 
int main()
{
  printf("Hello PRPA!\n");
  return 0;
}

Překlad programu

Překlad na spustitelný soubor z příkazové řádky lze provést příkazem

gcc -Wall -pedantic -std=c99 main.c -o main
pokud máte nainstalován překladač gcc a správně nastavené cesty. Pokud máte nainstalovaný překladač clang, přikaz bude vypadat podobně
clang -Wall -pedantic -std=c99 main.c -o main

Spuštění programu

Program spouštíme z příkazové řádky v případě OS Linux příkazem

./main

V OS Windows má spustitelný soubor automaticky příponu .exe, spuštění vypadá obdobně

main.exe

Úkoly

 • do souboru main.c napište zdrojový kód programu, který vypíše na standardní výstup “Hello PRPA!”
 • program zkompilujte a spusťte
 • zdrojový kód zazipujte do archivu main.zip, například pomocí příkazu: zip main.zip main.c
 • vytvořený archiv nahrajte do Upload systému, viz úkol HW 01 - První program.
courses/b0b99prpa/labs/lab01.txt · Last modified: 2020/10/22 20:20 by viteks