Warning
This page is located in archive.

12. Seznam struktur

Idea možnosti, jak naplnit seznam položkami různých datových typů a zároveň mít k dispozici unifikovaný způsob přístupu k položkám. Kód by se dal kombinovat s příkladem 11. Práce se soubory a vytvořit datovou strukturu schopnou popsat knihovnu s různými typy tiskovin.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
typedef struct
{
    void * data;
    void (*print)(void *);
} record;
 
typedef struct
{
    int a;
    int b;
} data_A;
 
typedef struct
{
    int a;
    char name[20];
} data_B;
 
void print_A (void * a)
{
    data_A * tmp = (data_A *)a;
    printf("A: %i %i\n", tmp->a, tmp->b);
}
 
record * construct_A (int a, int b)
{
    data_A * data = malloc(sizeof(data_A));
    data->a = a;
    data->b = b;
    record * tmp = malloc(sizeof(record));
    tmp->data = data;
    tmp->print = print_A;
    return tmp;
}
 
void print_B (void * a)
{
    data_B * tmp = (data_B *)a;
    printf("B: %i %s\n", tmp->a, tmp->name);
}
 
record * construct_B (int a, const char * b)
{
    data_B * data = malloc(sizeof(data_B));
    data->a = a;
    strcpy (data->name, b);
    record * tmp = malloc(sizeof(record));
    tmp->data = data;
    tmp->print = print_B;
    return tmp;
}
 
int main()
{
    record * seznam[3];
 
    seznam[0] = construct_A (1, 100);
    seznam[1] = construct_B (2, "ahoj");
    seznam[2] = construct_A (3, 6);
 
    for (int i = 0; i < 3; i++)
        seznam[i]->print (seznam[i]->data);
 
    // je treba uvolnit pamet !
 
    return 0;
}

courses/b0b99prpa/solutions/lab12.txt · Last modified: 2019/12/10 09:38 by viteks