Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

ZSL Zobrazovací systémy v lékařství / Medical Imaging Systems

Přednášky

Ve středu 9:15-10:45, v místnosti KN:E-126 na Karlově náměstí. Wednesday, 9:15-10:45, room KN:E-126, Charles square.

Přednášející/Lecturer: Jan Kybic (JK)

Č. Datum Zdroj Téma
No Date Resources Topic
1St 20.2. úvod,slidy, článek Úvod. Optická mikroskopie, fluorescenční mikroskopie, elektronová mikroskopie. Introduction, miscroscopy
2St 27.2. x-rays.pdf Rentgen / X-rays, fyzikální principy, zdroje a detektory.
3St 6.3. ct-hozman-jk.pdf Počítačová tomografie / Computed tomography. Matematické techniky pro počítačovou tomografii.
4St 13.3. Počítačová tomografie, pokračování. 3D počítačová tomografie. Computed tomography, cont.
5St 20.3. ultrasound.pdf Fyzika ultrazvuku. Generování a detekce ultrazvuku. Standardní lékařské ultrazvukové techniky. Ultrasound
6St 27.3. Moderní ultrazvukové zobrazování (Doppler, kontrastní látky, 3D). Ultrasound, cont.
7St 3.4. mri1.pdf Základy MRI. Fyzika magnetické rezonance. NMR spektroskopie. MRI
8St 10.4. mri2.pdf Principy MRI zobrazování. Fourierovské MRI. Excitační sekvence. MRI cont.
9St 17.4. mri3.pdf,mri4.pdf Kontrast. MRI Hardware: magnet, civky. Artefakty. Bezpečnost. MRI cont.
10St 24.4. mri5.pdf MRI, lékařské aplikace, speciální techniky. MRI, cont.
St 1.5 státní svátek / national holiday
St 8.5 státní svátek / national holiday
11Čt 9.5. fmri.pdf Funkční MRI, mapování mozkových aktivit. functional MRI
12Út 14.5. petspect.pdf Radionuklidové zobrazovací techniky (PET,SPECT).Rekonstrukční techniky pro PET a SPECT.
St 15.5 Rektorský den
13St 22.5. elastography.pdf meegeeg.pdf rezerva, Další zobrazovací techniky - elastografie, MEG/EEG. Other medical imaging techniques

Hodnocení

Studijní materiály / References

  • Výše zmíněné materiály k přednáškám. Lecture slides and other resources mentioned in the table above.
  • Flowe, M. A., Webb, S.: Webb's Physics of Medical Imaging, 2nd ed., Chapman and Hall/CRC, 2012. e-kniha k dispozici v rámci ČVUT. e-book available for CTU
  • Webb A., Introduction to Biomedical Imaging. IEEE Press, 2003.
  • Zuna, Poušek, Úvod do zobrazovacích metod v lékařské diagnostice. Skriptum ČVUT, 2002.
  • Dhawan, A. Medical Image Analysis. IEEE Press, 2003.
  • Svatoš, J., Zobrazovací systémy v lékařství, skriptum ČVUT, 1998
  • Cho, Z.H., Jones, J.P., Singh, M. Foundations of Medical Imaging. New York: John Wiley&Sons, Inc. 1993
  • Hornak, J.: The Basics of MRI. Free online book.
courses/zsl/lessons.txt · Last modified: 2019/05/08 23:23 by kybicjan