ZSL Zobrazovací systémy v lékařství / Medical Imaging Systems

Přednášky

Wednesday, 9:15-10:45, room KN:E-126, Charles square.

Přednášející/Lecturer: Jan Kybic (není-li řečeno jinak) a Jan Hering (JH)

Přednášky jsou do odvolání zrušeny. Pokud vám to vyhovuje, pusťte si komentovanou verzi přednášek (budu postupně doplňovat). Pokud vám to nevyhovuje nebo pokud máte zájem o více informací, přečtěte si další odkazované materiály, většinou kapitoly z knih. Ty není potřeba číst slovo od slova od začátku až do konce, obsahují více informací, než kolik potřebujete znát. Pokud nebudete něčemu rozumět, zeptejte se na MS Teams, team Predmet-B192-BAM33ZSL nebo emailem. Dotazy k materiálům k přednáškách pište pomocí nástroje Perusall. Na dotazy budu odpovídat průběžně, nejrychleji ve standardním čase výuky předmětu, tedy ve středu dopoledne.

Č. Datum Zdroj Téma
No Date Resources Topic
1St 19.2. úvod,slidy, článek Úvod. Optická mikroskopie, fluorescenční mikroskopie, elektronová mikroskopie. Introduction, miscroscopy (JH)
2St 26.2. x-rays.pdf Rentgen / X-rays, fyzikální principy, zdroje a detektory.
3St 4.3. ct-hozman-jk.pdf Počítačová tomografie (CT), první část.
St 11.3. přednáška odpadla kvůli COVID
4St 18.3. ct-hozman-jk.pdf, kapitola 3,4 knihy Kok,Slaney, kapitola 3 knihy Webb's Physics of Medical Imaging, 2nd ed., komentovaná druhá část přednášky Počítačová tomografie, pokračování. 3D počítačová tomografie. Computed tomography, cont.
5St 25.3. ultrasound.pdf, kapitola 6 knihy Webb's Physics of Medical Imaging, 2nd ed., kapitola 7 knihy Medical image analysis, komentovaná první část přednášky, Basic ultrasound for clinicians Fyzika ultrazvuku. Generování a detekce ultrazvuku. Standardní lékařské ultrazvukové techniky. Ultrasound
6St 1.4. komentovaná druhá část přednášky, Basic Doppler ultrasound, dále viz materiály k první části Moderní ultrazvukové zobrazování (Doppler, kontrastní látky, 3D). Ultrasound, cont.
7St 8.4. mri1.pdf, Hornak:The Basics of MRI,kapitoly 1-3, Webb's Physics of Medical Imaging, 2nd ed.,kapitola 7.1-7.3 komentovaná první část přednášky o MRI Základy MRI. Fyzika magnetické rezonance. NMR spektroskopie. MRI
8St 15.4. mri2.pdf,Hornak:The Basics of MRI,kapitoly 4-7, Webb's Physics of Medical Imaging, 2nd ed.,kapitola 7.4-7.6.8 komentovaná druhá část přednášky o MRI Principy MRI zobrazování. Fourierovské MRI. Excitační sekvence. MRI cont.
9St 22.4. mri3.pdf,mri4.pdf, Hornak:The Basics of MRI,kapitoly 8-11, komentovaná třetí část přednášky o MRI, komentovaná čtvrtá část přednášky o MRI,FDA MRI guidelines, Webb's Physics of Medical Imaging, 2nd ed.,kapitoly 7.6.11-7.6.13,7.8,7.10, 7.11 Kontrast. MRI Hardware: magnet, civky. Artefakty. Bezpečnost. MRI cont.
10St 29.4. mri5.pdf, komentovaná pátá část přednášky o MRI, Hornak:The Basics of MRI,kapitoly 12-15, Webb's Physics of Medical Imaging, 2nd ed.,kapitoly 7.6.13.2, 7.9, 7.12 MRI, lékařské aplikace, speciální techniky. MRI, cont.
11St 6.5. fmri.pdf, komentovaná přednáška o fMRI, kurz U. Michigan, fMRI kurz Neurobio Funkční MRI, mapování mozkových aktivit. functional MRI
12St 13.5. petspect.pdf, komentovaná přednáška o PET/SPECT, Webb's Physics of Medical Imaging, 2nd ed.,kapitola 5 Radionuklidové zobrazovací techniky (PET,SPECT).Rekonstrukční techniky pro PET a SPECT.
13St 20.5. elastography.pdf meegeeg.pdf rezerva, opakování, další zobrazovací techniky - elastografie, MEG/EEG. Nebude součástí zkoušky. Other medical imaging techniques

Hodnocení

Studijní materiály / References

Přístup k některým zdrojům je omezen na IP adresy ČVUT. Při přístupu z domova je nutné použít VPN.

courses/zsl/lessons.txt · Last modified: 2020/05/14 08:55 by kybicjan