ZSL Zobrazovací systémy v lékařství / Medical Imaging Systems

Přednášky

Wednesday, 9:15-10:45, room KN:E-126, Charles square.

Přednášející/Lecturer: Jan Kybic (není-li řečeno jinak)

Prezenční přednášky jsou zrušeny. Výuka začne distančně v plánovaném čase (středa 17.2. v 9:15) pomocí platformy BigBlueButton. Odkaz na připojení najdete v aplikaci BRUTE a také vám ho den před přednáškou pošlu emailem. Potřebujete pouze počítač s připojením na internet a reproduktorem, ideálně i mikrofonem. Budete mít k dispozici komentované verze většiny přednášek a další odkazované materiály, většinou kapitoly z knih. Ty není potřeba číst slovo od slova od začátku až do konce, obsahují více informací, než kolik potřebujete znát. Pokud nebudete něčemu rozumět, zeptejte se na na diskusním fóru předmětu nebo emailem. Dotazy k materiálům k přednáškách pište pomocí nástroje Perusall, kód obdržíte také emailem. Contact lectures are cancelled until further notice. The first lecture will happen at the planned time (Wednesday, February 17, at 9:15) via BigBlueButton. You will find the link to connect in BRUTE and I will also send it you by email about one day in advance. You will have at your disposable the commented version of the lectures and other materials, mostly book chapters. These do not have to be read word-by-word, they usually contain much more than you need at this level. Ask question on the discussion forum of the course or by email. Questions to lecture materials can be asked via Perusall, you will obtain the code by email later on.

Č. Datum Zdroj Téma
No Date Resources Topic
1St 17.2. úvod,slidy, článek, záznam přednášky Úvod. Optická mikroskopie, fluorescenční mikroskopie, elektronová mikroskopie. Introduction, miscroscopy (JH)
2St 24.2. slidy, kapitola 2 knihy Webb's Physics of Medical Imaging, 2nd ed., záznam přednášky Rentgen / X-rays, fyzikální principy, zdroje a detektory.
3St 3.3. ct-hozman-jk.pdf, kapitola 3 knihy Webb's Physics of Medical Imaging, 2nd ed., záznam přednášky Počítačová tomografie (CT), první část.
4St 10.3. ct-hozman-jk.pdf, kapitola 3,4 knihy Kok,Slaney, kapitola 3 knihy Webb's Physics of Medical Imaging, 2nd ed., záznam přednášky komentovaná druhá část přednášky 2020 Počítačová tomografie, pokračování. 3D počítačová tomografie. Computed tomography, cont.
5St 17.3. ultrasound.pdf, kapitola 6 knihy Webb's Physics of Medical Imaging, 2nd ed., kapitola 7 knihy Medical image analysis, záznam přednášky, komentovaná první část přednášky 2020, Basic ultrasound for clinicians Fyzika ultrazvuku. Generování a detekce ultrazvuku. Standardní lékařské ultrazvukové techniky. Ultrasound
6St 24.3. záznam přednášky, komentovaná druhá část přednášky 2020, Basic Doppler ultrasound, dále viz materiály k první části Moderní ultrazvukové zobrazování (Doppler, kontrastní látky, 3D). Ultrasound, cont.
7St 31.3. mri1.pdf, záznam přednášky, Hornak:The Basics of MRI,kapitoly 1-3, Webb's Physics of Medical Imaging, 2nd ed.,kapitola 7.1-7.3 komentovaná první část přednášky o MRI 2020 Základy MRI. Fyzika magnetické rezonance. NMR spektroskopie. MRI
8St 7.4. mri2.pdf,záznam přednáškyHornak:The Basics of MRI,kapitoly 4-7, Webb's Physics of Medical Imaging, 2nd ed.,kapitola 7.4-7.6.8 komentovaná druhá část přednášky o MRI 2020 Principy MRI zobrazování. MRI cont.
9St 14.4. mri2.pdf,mri3.pdf, Hornak:The Basics of MRI,kapitoly 8-11, záznam přednášky, komentovaná třetí část přednášky o MRI 2020, komentovaná čtvrtá část přednášky o MRI,FDA MRI guidelines, Webb's Physics of Medical Imaging, 2nd ed.,kapitoly 7.6.11-7.6.13,7.8,7.10, 7.11 Fourierovské MRI. Excitační sekvence. Kontrast. MRI cont.
10St 21.4. mri4.pdf, záznam přednášky, komentovaná pátá část přednášky o MRI 2020, Hornak:The Basics of MRI,kapitoly 12-15, Webb's Physics of Medical Imaging, 2nd ed.,kapitoly 7.6.13.2, 7.9, 7.12 MRI Hardware: magnet, civky. Artefakty, bezpečnost, MRI, cont.
11St 28.4. mri5.pdf záznam přednášky Lékařské aplikace, speciální techniky. MRI, cont.
12St 5.5. fmri.pdf, záznam přednášky, komentovaná přednáška o fMRI 2020, kurz U. Michigan, fMRI kurz Neurobio Funkční MRI, mapování mozkových aktivit. functional MRI
St 12.5. rektorský den / rector's day, no courses
13 St 19.5. petspect.pdf, komentovaná přednáška o PET/SPECT, Webb's Physics of Medical Imaging, 2nd ed.,kapitola 5 Radionuklidové zobrazovací techniky (PET,SPECT).Rekonstrukční techniky pro PET a SPECT.

Hodnocení

Studijní materiály / References

Přístup k některým zdrojům je omezen na IP adresy ČVUT. Při přístupu z domova je nutné použít VPN.

courses/zsl/lessons.txt · Last modified: 2021/05/18 23:32 by kybicjan