Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Zkouška z předmětu Zobrazovací systémy v lékařství / Medical Imaging Systems course exam

Termíny zkoušek jsou The exam dates are:

 • St 6.6. v KN:E-128 (K3), od 9:00 písemná část (written part), ústní část (oral part) od 13:00
 • Po 17.6. v KN:E-128 (K3), od 9:00 písemná část (written part), ústní část (oral part) od 13:00
 • St 4.9. v KN:E-128 (K3), od 9:00 písemná část, ústní část (oral part) od 13:00

Podrobnosti

 • Zkoušku lze skládat česky i anglicky a její hlavní částí je písemný test. V některých případech může následovat krátké ústní přezkoušení. Pokud se nicméně na termín přihlásí velmi malý počet studentů, pak bude zkouška pouze ústní.
 • Bodové zisky ze cvičení a zkoušky se sčítají, zkouška tvoří 70%, cvičení 30% celkového hodnocení.
 • Zkoušeni mohou být jen ti studenti, kteří získali zápočet ze cvičení.
 • Na vypracování písemné části bude 60 min.
 • Korespondence mezi získanými počty bodů a známkou bude určena dle studijních předpisů. K absolvování zkoušky (t.j. k získání alespoň hodnocení dostatečně (E)) bude potřeba získat alespoň polovinu bodů ze zkoušky i celkem.
 • Zkouškové otázky (budou aktualizovány dle skutečně probrané látky).

Details:

 • The exam can be done in Czech or English, according to student preferences. There will be a written test of 60 minutes and in some cases also a short oral examination. Exceptionally, if the number of students is very low, the examination will be only oral.
 • The final number of points is a weighted sum of points from the laboratory exercises (30%) and from the exam (70%).
 • To pass (to get an E), you need to get at least 50% of points from the exam as well as in total.
 • You need to get an assessment (“zápočet”) before the exam.
 • The exam topics will be updated according to the subjects covered (currently in Czech, will be translated to English later on).
courses/zsl/zkouskazsl.txt · Last modified: 2019/05/23 13:44 by kybicjan