Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Úloha 2 - Rozpoznávání duhovky

V úloze si naimplementujete vlastní segmentaci duhovky a vyhledáte osoby na třech Vám zadaných obrázcích v databázi iris kódů.

Termín odevzdání úlohy je 9.11.2016 v na cvičení

Bonus

Související přednášky, materiály

Přiřazení obrázků k vyhledání

Každý student dostane zadány 3 obrázky, které vyhledá v poskytnuté databázi v rámci úkolu 2. Cisla odpovidaji obrazkum v adresari Images. Napr Novak x1 x24 x11 znamena obrazky x1.jpg, x24.jpg a x11.jpg

Čtvrtek 14:30

Bahník Michal x23 x2 x26
Csanda Jakub x17 x24 x23
Ehrlich Jonáš x4 x12 x25
Hourová Michaela x24 x19 x9
Hroch Jan x11 x15 x33
Hrych Petr x15 x25 x21
Pekárek David x16 x19 x9
Rýpar Martin x29 x5 x27
Šírek Evžen x30 x12 x6
Uhliariková Eva x21 x9 x6
Vlašimský Martin x30 x7 x16
Vodseďálek Jakub x30 x32 x8
courses/a6m33bio/ulohy/uloha_3_rozpoznavani_duhovky.txt · Last modified: 2018/11/01 15:43 by bakstedu