Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
courses:a0b17mtb:start [2018/11/07 10:09]
capekmi2
courses:a0b17mtb:start [2018/11/07 10:12]
capekmi2
Line 8: Line 8:
 Student se naučí efektivně využívat jak základní, tak pokročilé funkce Matlabu, vč. základů návrhu grafického rozhraní. Důraz bude kladen na analytický rozbor problému a jeho následnou implementaci,​ orientaci v rozsáhlé dokumentaci,​ odladění vlastních funkcí a samostatnou práci v Matlabu (kterou student prokáže řešením semestrálního projektu). Získané znalosti lze uplatnit v širokém spektru předmětů vyučovaných na FEL (při zpracovávání laboratorních úloh, semestrálních i závěrečných projektů a prací), ale i v samotné praxi. Student se naučí efektivně využívat jak základní, tak pokročilé funkce Matlabu, vč. základů návrhu grafického rozhraní. Důraz bude kladen na analytický rozbor problému a jeho následnou implementaci,​ orientaci v rozsáhlé dokumentaci,​ odladění vlastních funkcí a samostatnou práci v Matlabu (kterou student prokáže řešením semestrálního projektu). Získané znalosti lze uplatnit v širokém spektru předmětů vyučovaných na FEL (při zpracovávání laboratorních úloh, semestrálních i závěrečných projektů a prací), ale i v samotné praxi.
  
-Prerekvizity: ​Výhodou ​je absolvování základních kurzů matematiky ​a algoritmizace.+Prerekvizity: ​Nutná znalost základních konceptů programování (postačuje středoškolská úroveň), výhodou ​je absolvování základních kurzů matematiky ​(1. semestr).
  
 ===== Forma ===== ===== Forma =====
courses/a0b17mtb/start.txt · Last modified: 2019/02/16 10:35 by capekmi2