Warning
This page is located in archive.

Prohledávání stavového prostoru

Vaším úkolem je naprogramovat algoritmus A* k prohledávání stavového prostoru State_space_search.

Formulace úlohy

Naprogramujte algoritmus A*, který najde optimální cestu do cílového stavu. Pokud cesta neexistuje, výsledné řešení je None.

K dispozici máte prostředí-bludiště kuimaze.InfEasyMaze, blíže viz Specifikace

Hodnocení

Bodové ohodnocení za rešení úlohy lze vidět v hodnoceni.

Odevzdání

Termín odevzdání úlohy lze vidět v Upload systému.

  • Odevzdávat budete ZIP archív s vaším modulem agent.py a případně se všemi moduly, které tento modul importuje. Tyto soubory musí být v kořeni archívu, archív nesmí obsahovat žádné adresáře!

Instrukce pro úlohu

  1. Vytvořte si ve vašem oblíbeném IDE projekt a v něm soubor agent.py podle specifikace.
  2. Pro testování před odevzdáním využijte testovací prostředí kuimaze_search.zip.
    1. Zip soubor rozbalte do složky s Vaším projektem.
    2. Pro plné spuštění, včetně vizualizace, je zapotřebí mít nainstalované python3 balíčky AI-gym, numpy a pillow. Pro jejich instalaci použijte následující příkazy v terminálu:

pip3 install gym numpy
sudo apt-get install python3-pil.imagetk

courses/b3b33kui/cviceni/prohledavani_stavoveho_prostoru/start.txt · Last modified: 2018/03/29 09:47 by svarnpet