Warning
This page is located in archive.

02 Prohledávání I

Budeme diskutovat jak hledat, když nevím jak je cíl daleko. Co znamená, že algoritmus prohledávání je úplný, optimální.

  • diskuse nad řešením prvního DÚ
  • AI-gym problémy?
  • Quizz

prohledávácí rozcvička

Ačkoli mnozí jste již netrpěliví skočit na hledání cesty v bludišti, začněte jednoduchým grafem. Je to menší problém, bude se vám snáz krokovat a debugovat. Hledání cesty v grafech z přednášky si můžete vyzkoušet pomocí ''kuigraphs.py''. Základní komunikační rozhraní je stejné jako pro kuimaze. Tedy

import kuigraphs
env = kuigraphs.KuiGraph()
observation = env.reset()
states_with_costs = env.expand(state) # list of tuples ('a',1)
env.set_path(path)
state je písmeno, jako v přednášce, 'S', 'a', … 'G'. Vyzkoušejte různé strategie prohledávání. Pokud napíšete dostatečně obecně, stejný kód bude fungovat i pro případ
env = kuimaze.InfEasyMaze()

Rozmyslete si trochu nad papírem datové struktury, které budete potřebovat.

hledání cesty v bludišti

V prostředí Prohledávání stavového prostoru naprogramujte nalezení nejlevnější cesty. Nezapomeňte, že cena přechodu mezi pozicemi nemusí být nutně všude stejná.

courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_02.txt · Last modified: 2018/02/27 17:49 by svobodat