Warning
This page is located in archive.

01 Úvod

Řešitelnost n-1 puzzle

Bylo diskutováno na přednášce. Stáhněte si npuzzle.py. Vaším úkolem je naimplementovat funkci is_solvable(env), která rozhodne, zda je rozestavění destiček řešitelné čí nikoli. Funkci naimplementujte v modulu solvability_check.py a odevzdejte do BRUTE. Za správné řešení máte 2 body.

Základní kostra (solvability_check.py):

import npuzzle
 
def is_solvable(env):
  '''
  True or False?
  Tady naprogramujte svoje reseni
  '''
 
if __name__=="__main__":
  env = npuzzle.NPuzzle(3)
  env.reset()
  env.visualise()
  # just check
  print(is_solvable(env))

Základní komunikace s objektem NPuzzle je přes metodu env.read_tile(row, col), která vrátí hodnotu dlaždice, prázdná je None nebo vyvolá výjimku IndexError v případě pokud se pokusíte číst mimo hrací pole. Příklad použítí je dobře vidět v npuzzle.py

Quizz

courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_01.txt · Last modified: 2018/02/20 11:21 by svobodat