Warning
This page is located in archive.

Hodnocení

Úlohy Klasifikace znaků a Určení optimálního parametru klasifikátoru jsou hodnoceny zvlášť.

Klasifikace znaků

  • Ohodnocení klasifikátoru podle nejbližšího souseda (1-NN) evaluačním systémem podle tabulky níže. [0–3 bodů]
  • Ohodnocení Bayesovského klasifikátoru za předpokladu nezávislosti podmíněných pravděpodobností evaluačním systémem podle tabulky níže: [0–6 bodů]
  • Kvalita kódu (pro inspiraci viz Datatool guide): [0–3 bodů]
1-NN
správně klasifikováno počet bodů
>95% 3
>80% 2
>60% 1
=<60% 0
Bayesovský klasifikátor
správně klasifikováno počet bodů
>82% 6
>75% 5
>70% 4
>65% 3
>60% 2
>55% 1
=<55% 0

Určení optimálního parametru klasifikátoru

  • Hodnocení bude uděleno na základě pdf reportu v závislosti na optimalitě vybraného parametru a kvalitě zdůvodnění této volby. [0–3 bodů]
courses/b3b33kui/cviceni/strojove_uceni/hodnoceni.txt · Last modified: 2018/05/07 15:33 by strakzd1