Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_10 [2018/04/24 17:24]
strakzd1
courses:b3b33kui:cviceni:program_po_tydnech:tyden_10 [2018/04/24 17:25]
strakzd1
Line 2: Line 2:
 V této části budeme předpokládat,​ že máme k dispozici pravděpodobnostní model dat. V takovém případě je možné se rozhodovat optimálně. K tomuto účelu se používá tzv. Bayesovké rozhodování. V této části budeme předpokládat,​ že máme k dispozici pravděpodobnostní model dat. V takovém případě je možné se rozhodovat optimálně. K tomuto účelu se používá tzv. Bayesovké rozhodování.
  
 +===== Quizz =====
 > {{page>​courses:​b3b33kui:​internal:​quizzes#​Bayes 1}} > {{page>​courses:​b3b33kui:​internal:​quizzes#​Bayes 1}}
  
courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_10.txt · Last modified: 2018/04/26 10:26 by svobodat