Robot Bosch SR 450

Tento návod se týká robotu umístěného v místnosti KNE-132.

Popis ramene

Řídicí jednotka

Použití robotu v Matlabu

 • Robot je z Matlabu většinou řízen prostřednictvím Toolboxu BlueBot.
 • Funkce pro řízení robotu Bosch jsou v adresáři:
  \\k333\appl\robots\tools\bluebot”.
  V Matlabu stačí napsat
  addpath \\k333\appl\robots\tools\bluebot
  a budete je moci používat.
 • Demonstrační program je v souboru “bbdemo.m”
 • K odstranění varování v Matlabu o change notification použijte příkaz
  “ system_dependent DirChangeHandleWarn Never; ”
 • Při ovládání robotu postupujte takto:
  • spusťte Matlab,
  • zapněte robota červeným kolébkovým vypínačem na čelním panelu řídicí jednotky, vypínač se rozsvítí,
  • v Matlabu se spustí
   “ rob=bbopen('bosch') “
   (inicializuje se komunikace z Matlabu),
  • v Matlabu se spustí
   ” rob=bbinit(rob) “
   (během programu jste vyzváni, abyste stlačili žluté tlačítko Arm Power, přitom se rozsvítí žlutá kontrolní LED, robot poté nalezne referenční pozici),
  • normálně pracujete s robotem,
  • pokud chcete ukončit práci v Matlabu spustíte
   ” bbclose(rob) “
   (robot najede do referenční pozice) a
  • vypněte robot červeným kolébkovým vypínačem na čelním panelu.
 • Pokud chcete něco provést uvnitř ochranné klece, zastavte nejdříve robota a pak otevřte dveře klece (žlutá LED Arm Power zhasne).
 • Pokud robot dělá něco, co nemá, okamžitě stiskněte tlačítko Emergency stop (červený hříbek).
 • Návrat do původního stavu po aktivaci Emergency stop nebo po práci uvnitř klece:
  • odjištěte emergency stop tlačítko (zmačknutím modrého tlačítka na boku “hříbku”), případně zavřete dveře klece,
  • zmačkněte červené tlačítko Motion Stop,
  • zmačkněte žluté tlačítko Arm Power (rozsvítí se žlutá kontrolní LED Arm Power),
  • pokračujte posíláním příkazů pro pohyb robota.
 • Motor se může dostat do chybového stavu, kdy nad písmenem motoru bliká zelená stavová LED a kromě toho svítí červená LED Err. V tom případě je třeba spustit z Matlabu příkaz:
  ” bbresetmotors(rob) “
 • Pokud nedojde k vypnutí řídicí jednotky, není nutné nikdy, tedy ani po stisknutí Emergency stop ani po otevření dveří klece, znovu homovat.
help/common/robot_bosch.txt · Last modified: 2018/02/03 10:49 (external edit)