Warning
This page is located in archive.

Zkouška práce s upload systémem Brute

Abyste si mohli vyzkoušet práci s Brutem dříve, než poběží deadline domácích úkolů, najdete v něm dva nepovinné (a nebodované) úkoly, InitA a InitB.

InitA

InitA slouží k vyzkoušení si absolutních základů Brute. K jeho splnění stačí odevzdat zazipovaný .cpp soubor, který po kompilaci vypíše Ahoj <loginname>, kde <loginname> je vaše uživatelské jméno.

InitB

InitB slouží k vyzkoušení si práce s domácími úkoly, které jsou testované pomocí unit testů napsaných v Catch2. Stejně jako u některých dalších domácích úkolů dostanete několik testů a vaším úkolem bude naimplementovat funkce/objekty dle zadání tak, aby testy prošly.

Doporučujeme tento úkol využít k vyzkoušení si, co vám budou testy hlásit při různých chybách, jak spustit pouze část testů, jak změnit formát, ve kterém vám jsou hlášeny výsledky a tak dále.

Testy a zadání najdete zde.

Pozn: InitB nemá podrobnější zadání, protože se jedná o jedinou, triviální, funkci.

courses/b6b36pcc/ukoly/test_upload.txt · Last modified: 2022/09/14 11:38 by nagyoing