Warning
This page is located in archive.

Plán přednášek ZS 2023/2024

Týden Datum Téma Průsvitky
1. 27.9. Pravidla hry. Základní rysy jazyka C++. pravidla 01
2. 4.10. Základní datové typy, deklarace, operátory a výrazy, příkazy. 02
3. 11.10. Strukturované datové typy, funkce, reference. 03
4. 18.10. Ukazatelé, dynamická alokace. 04
5. 25.10. Dynamika objektů. 05, Animace
6. 1.11. Přetěžování operátorů, RAII, speciální metody přetěžování. 06
7. 7.11. Dědičnost. Dynamicky vázané metody. 08
8. 15.11. Ošetření chyb, výjimky. Úvod do šablon. 9a 10a
10. 22.11. Kontrolní test Moodle
11. 29.11. Knihovna STL. Preprocesor. Řetězce. 10b 9b 9c 9d
12. 6.12. Vlákna, paralelní běh, synchronizace. 11
13. 13.12. Exception Safety, Best Practices. Práce s knihovnami. 12a 12b Přednáška kód
14. 20.12. Zimní prázdniny
15. 3.1.24 Zimní prázdniny
16. 10.1.24 Zápočet

courses/b6b36pcc/prednasky/start.txt · Last modified: 2023/10/25 13:03 by richta