Warning
This page is located in archive.

B6B36PCC -- Programování v C/C++

Odevzdávací systém Popis předmětu na FEL Rozvrh B6B36PCC Kontrolní test B6B36PCC Stránky na Moodle


Předmět B6B36PCC je zakončen zápočtem a zkouškou. Předmět se zabývá výukou programovacího jazyka C++. Látka je určena pro mírně pokročilé programátory, předchozí znalost C ani C++ není nutná. Cílem je nejenom seznámení studentů se základy jazyka C++ a jeho praktickým využitím, ale zejména pochopení některých základních konceptů práce s pamětí.

Zápočet

Pro získání zápočtu je nutné úspěšně odevzdat všechny povinné domácí úkoly i semestrální práci.

Pro vyšší bodové hodnocení je možné vypracovat nepovinné jednohubky a absolvovat kontrolní test v průběhu semestru.

Zápočty se budou zapisovat do KOSu po splnění povinností až v prvním týdnu v lednu.

Zkouška

Pro vykonání zkoušky je nutné úspěšně absolvovat písemný zkouškový test.

Hodnocení

Hodnocení je dáno celkovým součtem bodů za domácí úkoly, semestrální práci a písemný test.

Část Maximum bodů Požadované minimum
Domácí úkoly 50 19, sníženo případné o penalizaci za pozdní odevzdání
Semestrální práce 20+ 10
Kontrolní test 8 0
Písemný zkouškový test 30 15
celkem 108+ 50 1)

Výsledná známka se řídí běžnou bodovou tabulkou:

Známka Bodové rozmezí Slovní
hodnocení
A 90 a více výborně
B 80 - 89 velmi dobře
C 70 - 79 dobře
D 60 - 69 uspokojivě
E 50 - 59 dostatečně
F méně než 50 nedostatečně

Domácí úkoly

Během semestru budou zadány 3 povinné domácí úkoly, 10 nepovinných “jednohubek” a jedna semestrální práce. Úkoly budou vyvěšeny na stránkách předmětu a budou se odevzdávat do odevzdávacího systému (Brute), kde budou automaticky hodnoceny. Jednohubky se budou zadávat během cvičení, a též odevzdávat do Brute. Jako penále může být navíc přidělen ještě jeden domácí úkol, pro ty, kteří neplní stanovené povinnosti.

Semestrální práce se bude odevzdávat e-mailem (příp. i přes Brute) a bude hodnocena cvičícími. Celkem lze za úkoly získat až 50 bodů, za semestrální práci až 20 bodů (případně ještě 10 extra bodů navíc, pokud splníte úplně celé zadání).

Úspěšně odevzdaný úkol je takový, za který získáte alespoň 50% bodů předtím, než se započte penalizace za pozdní odevzdání. Penalizace je automaticky započítána v BRUTE - za první dva dny zpoždění 1 bod, za další dva dny 2 body, následně 5 až plný počet bodů.

Upozornění: práce na domácích úkolech je samostatná. Studenti, kterým odhalíme duplicitní řešení, automaticky ztrácí nárok na zápočet a hrozí jim disciplinární řízení. Samozřejmě je normální (a žádoucí) o domácích úlohách diskutovat s kolegy, nicméně kód si musí každý napsat sám.

Úkoly

Přednášky

Cvičení

Písemný zkouškový test

Písemný zkouškový test se skládá ze sady otázek a úloh. Celkové hodnocení testu je v rozsahu 0-30 bodů. Písemný test je úspěšně absolvován, pokud za něj získáte alespoň polovinu bodů, tj. 15 z 30. Bude se psát ve vypsaných termínech.

Nabízíme několik testů na ukázku, viz Test 1 Test 2

Literatura

* Doporučená literatura anglicky

 • Stanley B. Lippman, Josée Lajoie, Barbara E. Moo: C++ Primer, 5. edice. Addison-Wesley 2012, ISBN-13: 978-0321714114. Pozor: Nezaměňovat s C++ Primer Plus od S. Prata
 • Bjarne Stroustrup: Programming, Principles and Practice Using C++, 2. edice. Addison-Wesley 2014, ISBN 978-0-321-99278-9. Velká kniha, bere to opravdu od začátku
 • Bjarne Stroustrup: Tour of C++. Addison-Wesley 2013. ISBN 978-0321958310. Tenký svazek, přehled toho co by měl C++ programátor umět

* Česká literatura

 • Miroslav Virius: Jazyky C a C++. Grada 2011, ISBN 978-80-247-3917-5. Jedná se spíše o referenční příručku, nežli o učebnici. Pouze pokud chcete českojazyčnou literaturu.

* Reference:

* Přednášky na různá témata:

* Pokročilá literatura

 • S. Meyers: Modern Effective C++. Ostatní Eff. C++ knížky jsou též zajímavé
 • H. Sutter: Exceptional C++. More Exceptional C++ je dobré pokračování
 • A. Stepanov: Elements of Programming. Silně matematické, C++ jen okrajově

* Další česká literatura

 • Pavel Herout: Učebnice jazyka C. 6. vyd. Kopp, České Budějovice 2009, ISBN 978-80-7232-383-8, 280 stran.
 • Pavel Herout: Učebnice jazyka C – 2.díl. 4. vyd. Kopp, České Budějovice 2009, ISBN 978-80-7232-367-8, 280 stran.
 • Miroslav Virius: Od C k C++. Kopp, České Budějovice 2000. ISBN 80-7232-110-2. 227 stran.
 • Miroslav Virius: Jazyky C a C++. Kompletní kapesní průvodce programátora. Grada 2011, ISBN: 978-80-247-3917-5. 518 stran.
 • Miroslav Virius: Pasti a propasti C++. 2. aktualizované a doplněné vydání: Computer Press, Brno 2005. ISBN 80-251-0509-1. 376 stran.
 • Miroslav Virius: 1001 tipů a triků pro C++. Computer Press, Brno 2011. ISBN 978-80-251-2941-8. ISBN 978-80-251-2941-9. 472 stran.
 • A další, a další …
1)
50 bodů odpovídá hodnocení E - dostatečně.
courses/b6b36pcc/start.txt · Last modified: 2023/11/27 09:47 by nagyoing