Warning
This page is located in archive.

Příprava prostředí

Protože času na cvičení je málo a většina studentů preferuje možnost pracovat na vlastních strojích, tato stránka obsahuje seznam programů, které budete potřebovat během semestru a kde se dají najít (stáhnout).

Pokud budete pracovat na školních počítačích, přečtěte si poslední sekci této stránky a nastavte si předem heslo pro váš školní účet.

Během semestru budete potřebovat 4 programy:

 • Libovolný kompilátor podporující C++14 nebo novější
 • Textový editor nebo plnohodnotné vývojové prostředí (IDE)
 • CMake ve verzi 3.5 nebo novější
 • git

Dále se vám může hodit program který vám najde různé chyby v kódu, jako je Valgrind (Linux) nebo Dr. Memory (Windows).

Windows

Kompilátor (a IDE)

Pokud používáte Windows, velmi silně doporučujeme microsoftí kompilátor a IDE, Visual Studio 2022, specificky Community Edition, která je pro studenty zdarma. Instalační soubory naleznete zde, k tomu abyste mohli používát VS 2022 déle než 30 dní potřebujete účet, který si můžete vytvořit zde.

Pozor, již neplatí, že studenti katedry počítačů mají přístup k MSDNAA licencím pro software of Microsoftu.

Další možnost je používat CLion, komerční multiplatformní IDE of JetBrains, které, stejně jako VS Community Edition, je pro studenty zdarma. Pokud již máte zkušenosti s jiným IDE od JetBrains, bude vám ovládání i vzhled CLionu dobře známé.

Linux

Pokud používáte Linux, nejsnažší způsob, jak získat CMake, git a kompilátor, je pomocí systémového balíčkovače (například apt). Pozor na to, že pro CMake nejspíše budete potřebovat i Make.

Kompilátor

Jako kompilátor můžete používat buďto GCC (respektive g++), nebo Clang (respektive clang++). Obecně doporučujeme spíše Clang1), ale protože je GCC výchozí kompilátor ve většině distribucí, je o něco více práce Clang používat. Ve skutečnosti však stačí libovolný z nich, alespoň pokud máte dostatečně aktuální verzi. V případě GCC by měla stačit verze 4.9 nebo novější, v případě Clangu by měla stačit verze 3.4 nebo novější.

Pozor, Clang používá stejnou standardní knihovnu jako GCC, takže pokud chcete používat Clang a máte nainstalovanou starou verzi GCC, potřebujete nainstalovat novější verzi libstdc++, aby vám kompilace s Clangem fungovala tak, jak má.

IDE (nebo textový editor)

Narozdíl od Windows pro Linux nedoporučujeme jedno specifické IDE, ale vybrali jsme jich pár, které fungují dobře:

 • CLion je komerční, ale zdarma pro studenty
 • VSCode je na hranici mezi IDE a textovým editorem, díky spoustě pluginů podporuje i C++
 • NetBeans je stejné IDE, jako je na školních strojích. Z uvedených IDE ho doporučujeme nejméně, protože aktuální verze NetBeans nefunguje s aktuální verzí Javy a GCC

Samozřejmě není potřeba nutně používat IDE, stačí textový editor, se kterým umíte pracovat.

OS X

Z praktických důvodů2) není návod pro OS X znovu odzkoušený a updatovaný

K získání kvalitního kompilátoru na OS X vám “stačí” nainstalovat XCode. “Stačí”, protože XCode potřebuje 4.5GB a k jeho stažení potřebujete Apple ID.

Nejsnažší způsob, jak získat git a CMake, se zdá být 3rd-party balíčkovač HomeBrew.

Kontrola funkčnosti prostředí

Kontrola funkcionality Gitu i CMake je jednoduchá: otevřete si termínál/konzoli a zkuste, zda vám cmake --version a git --version vypíšou rozumný výstup (nezapomeňte, že je třeba, aby CMake byl ve verzi 3.5 nebo novější). Pokud ano, CMake i git jsou v cestě a funkční. Pokud ne, musíte si je do cesty přidat.

Kontrola funkcionality kompilátoru je o něco těžší, ale připravili jsme pro vás gití repozitář, který většinu zařídí za vás. Stačí, když si otevřete konzoli nebo terminál a překopírujete do ní tyto řádky (to, že jim nerozumíte, je v pořádku, vysvětlíme si je později)

git clone https://gitlab.fel.cvut.cz/horenmar/pjc-environment-test.git
cd pjc-environment-test
cmake -Bbuild -H. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug
cmake --build build
cd build
ctest -C Debug

výstup z posledního příkazu by měl vypadat zhruba takto

Test project /mnt/c/ubuntu/pjc-environment-test/build
  Start 1: string-check
1/3 Test #1: string-check .....................  Passed  0.02 sec
  Start 2: c++14-check
2/3 Test #2: c++14-check ......................  Passed  0.02 sec
  Start 3: thread-check
3/3 Test #3: thread-check .....................  Passed  0.02 sec

100% tests passed, 0 tests failed out of 3

Total Test time (real) =  0.10 sec

Pokud je váš výstup zásadně jiný, napište na fórum.

Školní stroje

V místnostech používaných pro cvičení je při bootu k dispozici Ubuntu, kde najdete Clang ve verzi 3.8, g++ ve verzi 5.3.0, Netbeans, Eclipse a samozřejmě základní linuxí utility. Jako IDE doporučujeme Netbeans, kde si budete muset aktivovat C/C++ plugin, jako čistý textový editor můžete použít třeba Gedit (nebo všudypřítomné vi/nano).

Pokud budete používat Netbeans, nezapomeňte si nastavit nástroje na Clang a standard jazyka na C++14.

Před prvním přihlášením si budete muset nastavit heslo.

1)
Ostatně v Brute, automatickém známkovacím systému, budou vaše úkoly kompilovány práve Clangem
2)
Nikdo z nás Mac nevlastní a Apple nenabízí trial verzi do virtuálních strojů
courses/b6b36pcc/ostatni/priprava-prostredi.txt · Last modified: 2022/09/20 23:18 by richta