Warning
This page is located in archive.

Lectures

Lectures will be online on the following Microsoft Teams channel.

Week Date Lecture PDF-EN Lecturer
1. 27.9. Rastrová a vektorová grafika, rastrový obraz, rasterizace čar, typy čar.
Dostudujte si doma: rasterizace kružnice a elipsy.
line [PDF] + line [AVI, 87 MB],
circle
2. 4.10. 3D geometry, transformations geometry JB
3. 11.10. Camera, projections, object representation geometry-cont. JB
4. 18.10. Šrafování a vyplňování oblastí vzorem fill [PDF] + filling [AVI, 96 MB]
5. 25.10. Camera, projections, object representation - part II JB
6. 1.11. Visibility algorithms visibility JB
7. 8.11. Visibility algorithms - part II JB
8. 15.11. Light, surface reflectance models, shading light, reflectance,shading JB
9. 22.11. Light, surface reflectance models, shading - part II JB
10. 29.11. Introduction to global illumination photorealism JB
11. 6.12. .Ray tracing, Path tracing ray tracing JB
12. 13.12. Radiosity method radiosity JB
13. 20.12. Clipping
Dostudujte doma: Barvy, třísložková reprezentace spektra, barevné modely, HDR, tone mapping, Rozptylování barev, práce s paletou
clipping + clipping [AVI, 99 MB]
color, hdri, dithering
14. 10.1. Shadows in rasterization
Dostudujte doma: Textures, texture mapping
shadows
textures
JB

Lecturers

Jiří Žára
JB Jiří Bittner
Martin Čadík
DS Daniel Sýkora
courses/b4m39apg/lectures/start.txt · Last modified: 2023/12/01 19:51 by bittner