Warning
This page is located in archive.

Otázky ke zkoušce a literatura

INFO:

 • Zkouška má písemnou i ústní část.
 • Max. 40 bodů.
 • K úspěšnému složení zkoušky je zapotřebí získat minimálně 20 bodů. K postupu na ústní část zkoušky je zapotřebí minimálně 10 bodů z testu.
Ke zkoušce zpravidla nestačí projít si slajdy z přednášek - často se zkouší i látka, která byla zadána k prostudování doma, z odborné literatury!

ZKOUŠKOVÉ TERMÍNY:

… jsou uvedeny v KOSu.

OTÁZKY:

 • Rasterizace 2D objektů (MPG kap. 3)
  • Rasterizace úseček, kružnic a oblouků.
  • Vyplňování a šrafování mnohoúhelníků.
  • Ořezávání úseček a mnohoúhelníků.
 • Barva (MPG kap. 1, 4.1)
  • Vnímání barvy, třísložková reprezentace barev, srovnávací funkce, prostor XYZ.
  • Barevné prostory a modely.
 • Rastrové obrazové formáty, komprese rastrového obrazu (MPG kap. 2.5-2.7)
 • NEPOVINNÉ: Rozptylování barev, práce s paletou (MPG kap. 4.1)
 • Promítání (MPG kap. 9)
 • Řešení viditelnosti (MPG kap. 11)
 • Metody a algoritmy stínování (MPG kap. 10.7)
 • Vržené stíny(MPG kap. 12)
 • Texturování (MPG kap. 13)
 • Modelování prostorové scény, B-rep, CSG, volume rep. (MPG kap. 6, 14.1)
 • Globální osvětlení (MPG kap. 10.1-10.6, 15.1-15.5, 15.9, 15.10)
  • Přímé a nepřímé osvětlení, efekty globálního osvětlení.
  • Radiometrické a fotometrické veličiny (tok, irradiance, radiozita, zářivost, radiance).
  • Odraz světla na povrchu, BRDF.
  • Zobrazovací rovnice - úhlová a plošná formulace.
  • Radiosita, souvislost se zobrazovací rovnicí.
  • Ray tracing, souvislost se zobrazovací rovnicí.
  • Stochastický ray tracing, plošné zdroje světla.
 • NEPOVINNÉ: HDRI (zdroje: prezentace, MPG kap. 4.2)
  • Akvizice HDR obrázků.
  • HDR formáty pro obrázky a video.
  • HDR zorazovací zařízení.
  • HVS (Human Visual System) - adaptace, rozsah vnímané luminance, skotopické a fotopické vidění, purkňův efekt.
  • Mapování tónů.
  • Globální vs. lokální operátory mapování tónů, časově závislé operátory.
  • Reakce na silné zdroje světla - oslnění.
MPG = Žára a kol. Moderní počítačová grafika, Computer Press, 2005.

Státnicové okruhy týkající se předmětu APG

Raster graphic. 3D objects and 3D scenes, transformations. Visibility, local illumination methods, shading and shadows. Radiometry, global illumination methods, texturing.

 • Raster graphics. Line drawing algorithms: DDA, Bresenham Algorithm. Filling algorithms: Polygon filling, Raster seed-based algorithms. Clipping lines and polygons.
 • 3D object representations: boundary and volumetric representations, mesh representation (geometrical and topological data and their efficient encoding), representing a 3D scene using scene graph.
 • Transformations: representing transformations (matrices, quaternions), composing transformations, applying transformations, associated computational costs.
 • Visibility algorithms: z-buffer algorithm (principle, properties, issues), painter’s algorithm, BSP tree ordering, ray casting and its comparison to z-buffer.
 • Illumination methods: radiometry (radiometric quantities, their units and relations), reflectance equation, BRDF, BRDF models (Phong, Cook Torrance), rendering equation, Whitted ray tracing, path tracing, radiosity.
 • Shadow computation algorithms: ray cast shadows, the shadow map algorithm.
 • Texturing: principles of texture mapping, uv maps, texture types (material textures, bump maps, normal maps, alpha masks), MIP mapping.
courses/b4m39apg/exam/start.txt · Last modified: 2023/01/11 14:30 by bittner