Warning
This page is located in archive.

a6m33ksy -- Kognitivní systémy

Na těchto stránkách najdete postupně všechny podklady potřebné pro splnění předmětu. Plán přednášek + materiály nahráváme v průběhu semestru.

Informace k úlohám v rámci cvičení + možnost zápisu ZDE.

datum č.přednášky téma prezentace ostatní
27.09.2023 1 Úvod do kognitivních systémů přednáška Přednáška k cvičení Nahrávka(2020)-1 Nahrávka(2020)-2
04.10.2023 2 Mozek, CNS přednáška
11.10.2023 3 Kognitivní vědy, psychoexperiment přednáška
18.10.2023 4 Vědomí, pozornost přednáška
25.10.2023 5 Vnímání přednáška
01.11.2023 6 Gestalt psychologie přednáška
08.11.2023 7 Mentální představy a reprezentace přednáška
15.11.2023 8 Paměť a učení přednáška
22.11.2023 9 Mentální reprezentace znalostí přednáška
29.11.2023 10 Jazyk přednáška
06.12.2023 11 Jazyk - dokončení přednáška
13.12.2023 12 Řešení problémů přednáška
03.01.2024 13 Kognitivní robotika a architektury, Opakování přednáška - Kog.robotika, Opakování - přednáška Aging brain, disorders

Přednášky:

Přednášející předmětu budou Michal Vavrečka a Karla Štěpánová. V případě nejasností ohledně přednášek, zápočtového testu a zakončení předmětu kontaktujte michal.vavrecka@cvut.cz nebo karla.stepanova@cvut.cz

Zde je seznam doporučené literatury

Pro absolvování předmětu je potřeba splnit:

  • odevzdání semestrální práce (viz níže)
  • zápočtový test (primárně z teoretických znalostí)

Cvičení:

Cvičící předmětu je Gabriela Šejnová: gabriela.sejnova@cvut.cz. V případě nejasností ohledně zakončení předmětu nebo zadání semestrální úlohy se obraťte na ni.

Cílem cvičení je propojit teoretické a praktické dovednosti osvojené v rámci předmětu Kognitivní systémy. Studenti budou pracovat v týmech na vybraných úlohách a dle potřeby (a předem zarezervovaných časových slotů) docházet na CIIRC (budova B, 6. patro, místnost 603). Zde jim bude poskytnutý potřebný hardware a osobní konzultace. Výsledky práce budou prezentovány na závěrečném semináři, který se uskuteční na CIIRC začátkem ledna 2024.

V případě zájmu si můžete projít různé psychologické experimenty na https://www.psytoolkit.org/ (sekce List of experiments)

Semestrální úloha

Semestrální úloha

Zápočet bude udělen, pokud tým dodá a splní tyto podmínky:

  1. Dodá kód a podklady k originálnímu řešení vybrané úlohy
  2. Součástí kódu bude i dokumentace dostačující k jeho spuštění
  3. Prezentuje své výsledky na závěrečném semináři - prezentace by měla být cca na 10 minut. Během ní bude stručně představena úloha, výsledky a jejich ukázka (např. živé demo, video, screenshoty).

Hodnocení semestrálních úloh je následující:

++ = všechny tři výše zmíněné body splněny, řešení je originální a co nejvíce obecné

+ = všechny tři výše zmíněné body splněny

- = některý z výše zmíněných bodů nebyl splněn

Hodnocení “++” znamená, že projekt se obzvlášť podařil a zvyšuje celkovou známku z předmětu (tzn. výsledek ze zkoušky) o stupeň.

Hodnocení “+” znamená, že je udělený zápočet, ale výsledná známka se nezlepšuje ani nezhoršuje.

Hodnocení “-” znamená, že nebylo odevzdáno vše potřebné a není možné udělit zápočet. Po doplnění zápočet udělíme, ale větší zpoždění se může projevit na výsledné známce.

Odevzdat semestrální práci je možné do posledního semináře, na kterém bude úloha prezentována. Datum bude upřesněno.

courses/a6m33ksy/start.txt · Last modified: 2024/01/03 17:04 by stepakar